Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

16-02-2012
VAT 2012

C.H. BECK

To już ósme wydanie komentarza do ustawy o VAT przygotowane przez Tomasza Michalika. Publikacja wydana nakładem C.H. Beck zawiera wyczerpującą analizę przepisów ustawy o podatku VAT w odniesieniu do regulacji unijnych, przede wszystkim zasadniczo znowelizowanej Dyrektywy 112. Opracowanie problematyki z zakresu podatku VAT poparte jest bogatym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz krajowych sądów administracyjnych.

Niniejsze,  8. wydanie opiera  się na tekście jednolitym opublikowanym w lipcu 2011r. a także zawiera omówienie najnowszych zmian, które wchodzą w życie w 2011r., 2012 r., oraz 2013 r. w szczególności:

  • zmianę stawek podatku i cały mechanizm automatycznych zmian stawek w kolejnych latach;
  • regulacji dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych, i innych wybranych pojazdów samochodowych oraz paliwa do nich, czy  wreszcie kompleksową zmianę przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych (zmiany obowiązywać będą do 1.1.2012 r.  i 1.1.2013 r.)
  • zmian  dostosowujących przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) do regulacji Dyrektywy Rady 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dotyczące  np. zwolnień przedmiotowych) i innych ustaw  (jak wprowadzone od 1.7.2011 r. ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy z 25.4.2011 r. o działalności leczniczej);
  • zmiany w rozporządzeniach wykonawczych (w tym najważniejszą – dotyczącą faktur elektronicznych),
  • zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Rady UE 282/2011, określające przepisy wykonawcze do Dyrektywy 2006/112, w szczególności  w odniesieniu do  podatników, dostaw towarów i świadczenia usług oraz miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu;
  • nowelizacja dotyczącą szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób – zmiany w art. 96 i nowy art. 96a (obowiązywać będzie od 1.12.2012r.).
     

Książka do nabycia na www.ksiegarnia.beck.pl


 

lista aktualności