Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

30-01-2012
Jaka kara grozi za zaniżenie wartości celnej towarów...

Firma, która sprowadza towary z Chin, zaniżyła wartość celną transportu. W efekcie zapłaciła niższe cło. Czy takie działanie wypełnia znamiona przestępstwa, czy wykroczenia skarbowego i jaka kara za to grozi?

Monika Rzeźnik, asystent w MDDP Doradztwo Podatkowe

Zgodnie z art. 29 ust. 1 wspólnotowego kodeksu celnego (WKC) wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, tj. cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. W cenie tej ujęte są m.in. koszty pośrednictwa, transportu i ubezpieczenia oraz opłaty załadunkowe i manipulacyjne do miejsca wprowadzenia do Wspólnoty, z wyłączeniem kosztów transportu na obszarze celnym Wspólnoty, prowizji od zakupu czy kosztów kredytowania zakupu.

Wbrew zwyczajowo przyjętym zasadom handlowym część sprzedawców prowadzi nieuczciwe praktyki polegające na zaniżaniu wartości celnej. Konsekwencją tego jest obniżenie podstawy naliczania cła, jak również zaniżenie podstawy do wyliczenia wymiaru podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług.

W trybie art. 68 i 78 w związku z art. 16 WKC, naczelnik urzędu celnego może przeprowadzić w ciągu 3 lat kontrolę zgłoszenia celnego, ustalając, czy zadeklarowana w nim wartość celna jest prawidłowa. Narażenie Skarbu Państwa na uszczerbek finansowy jest przestępstwem oszustwa celnego karanym z mocy art. 87 kodeksu karnego skarbowego karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności lub obiema karami łącznie. Uzależnione jest to od kwoty należności celnej narażonej na uszczuplenie. Jedynie gdy kwota ta nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Podstawa prawna

Art. 87 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r., z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Ewa Ciechanowska

 

lista aktualności