Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

28-02-2012
Dziesięć razy więcej za garaż

- Właściciel miejsca postojowego z księgą wieczystą płaci wyższy podatek
- Nie można go objąć tą samą stawką co lokal mieszkalny
- Niższej daninie podlega tylko stanowisko przynależne do mieszkania
 

Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny podjął precedensową uchwałę w sprawie stawki podatku od nieruchomości od podziemnych miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych. Niestety, stanowisko siedmioosobowego składu NSA ucieszy tylko tych podatników, którzy miejsce w garażu kupili razem z mieszkaniem. Zgodnie z uchwałą wtedy stawka podatku na garaż jest taka sama jak na mieszkanie. Stanowisko NSA jest niekorzystne dla osób, którym deweloper sprzedał garaż wyodrębniony do osobnej księgi wieczystej. Sąd uznał bowiem, że muszą płacić podatek według wyższej stawki właściwej dla pozostałych budynków lub ich części. To oznacza, że właściciele miejsc postojowych stanowiących odrębną własność zapłacą nawet do dziesięciu razy więcej niż ci, których garaże przynależą do mieszkania. Maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych wynosi obecnie 70 gr za i mkw. powierzchni użytkowej, a od pozostałych budynków aż 7,36 zł. Jak podkreślił prezes Izby Finansowej NSA Marek Zirk - Sadowski, garaż stanowiący odrębną własność, który ma własną księgę wieczystą, może stanowić osobny przedmiot opodatkowania. Tylko miejsca postojowe, które zgodnie z prawem lokalowym stanowią pomieszczenie przynależne, mogą być opodatkowane tą samą stawką podatku co mieszkania. W ocenie NSA przemawia za tym również wykładnia celowościowa. W Polsce wysokość podatku od nieruchomości nie zależy od wartości majątku, ale od jego przeznaczenia. Zróżnicowanie nie narusza więc konstytucyjnej zasady równości.

sygnatura akt II FPS 4/11
 

Opinia
Paweł Banasik doradca podatkowy MDDP
Sąd, bazując wyłącznie na statusie prawnym miejsca postojowego w budynku mieszkalnym, zróżnicował konsekwencje podatkowe w zależności od tego, czy z cywilnoprawnego punktu widzenia stanowi ono odrębny od lokalu mieszkalnego przedmiot własności, czy nie. Dla przeciętnego podatnika to rozróżnienie może się wydać niejasne. Z praktycznego punktu widzenia, jeśli oba miejsca postojowe zlokalizowane są w budynku mieszkalnym i są z nim nierozerwalnie związane, to różny ich status prawny nie powinien wpływać na zmianę ich charakteru i funkcji. Podatnicy, którzy mają odrębną księgę wieczystą na miejsce postojowe, mogą się więc czuć pokrzywdzeni, gdyż zapłacą dużo wyższy podatek.
 

Źródło: Rzeczpospolita/Aleksandra Tarka

lista aktualności