Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

16-04-2012

Polska spółka nie zawsze pobierze podatek u źródła...

Wypłata wynagrodzenia z tytułu odsetek lub należności licencyjnych na rzecz uprawnionego właściciela może korzystać z obniżonej stawki lub całkowitego zwolnienia z CIT
12-04-2012

Odliczenie VAT od samochodów ciężarowych odsunięte w czasie

Ministerstwo Finansów może przedłużyć ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów o jeden rok, czyli do końca 2013 r.
11-04-2012

Jak bezpiecznie i skutecznie można wynająć lokal albo jego część...

Oznaczenie stron w umowie najmu powinno być kompletne, aktualne i zgodne z potwierdzającymi je dokumentami, np. dowodem osobistym, zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
11-04-2012

Do przesyłania e-faktur potrzebna jest zgoda kontrahenta...

Warunkiem podstawowym umożliwiającym podatnikowi stosowanie fakturowania w formie elektronicznej jest akceptacja przez kontrahenta – odbiorcę faktury. Jakie praktyczne znaczenie ma wymóg uzyskania takiej zgody?
10-04-2012

Wydatki na bankiet można uwzględnić w kosztach firmy

Jeśli impreza jest elementem strategii marketingowej dotyczącej promocji danego produktu, to jej organizacja, w tym na zakup usług gastronomicznych i alkoholu, nie jest związana z reprezentacją, lecz z reklamą
1  « Poprzedni  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  Następny »  26