Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

02-11-2009
VAT w Nowej Europie - jak praktycznie wykorzystać skutki harmonizacji pięć lat po akcesji

Zapraszamy na warsztat poświęcony praktycznemu wykorzystaniu harmonizacji podatku VAT po akcesji Polski do UE. Celem warsztatu jest przegląd i omówienie przepisów krajowych, analiza różnic oraz dyskusja na temat najbardziej pożądanych zmian.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Michalik, partner w firmie doradczej MDDP, autor komentarza do Ustawy o VAT.

Główne zagadnienia warsztatu:

  • Czy wytyczne Dyrektywy zostały w pełni wprowadzone w życie?
  • Czy sądy podatkowe korzystają z wykładni Dyrektywy oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?
  • Czy koszty przestrzegania przepisów są wyższe niż przed 1 maja 2004?
  • Czy podatnicy mają świadomość możliwości wynikających z jednolitego systemu?

Podczas warsztatu poruszone zostaną kontrowersyjne zagadnienia takie jak ograniczenie zwrotu naliczonego podatku VAT stosowane w kilku państwach członkowskich w regionie, praktyczne zastosowanie takich instrumentów jak Grupy VATowskie czy mechanizm odroczonej zapłaty podatku VAT, regulacje zapobiegające malwersacjom, itp.

Warsztaty odbędą się 25 listopada 2009 roku w hotelu Sheraton w Warszawie w godzinach 17.30 – 19.30.

Więcej o warsztatach

Rejestracja

lista aktualności