Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

partner
biegły rewident

Specjalizacje:

  • Rewizja sprawozdań finansowych
  • Przygotowywanie spółek do wejścia na giełdę
  • Opracowywanie rozwiązań rachunkowych dla sektora budowlanego
  • Doradztwo finansowo-księgowe
  • Kontrakty długoterminowe
  • Grupy kapitałowe
  • Farmaceutyki
  • Branża IT

Doświadczenie:
Od 1998 r. do 2008 r. pracowała w Dziale Audytu i Usług Doradczych PricewaterhouseCoopers, ostatnio na stanowisku wicedyrektora i członka zarządu. Jako Lider zespołu ds. sektora budownictwa i materiałów budowlanych była odpowiedzialna za rozwój usług oraz organizację obsługi  firm z tego sektora.
Specjalizuje się w rewizji sprawozdań finansowych i doradztwie, między innymi na rzecz spółek budowlanych i deweloperskich, w branży farmaceutycznej oraz  IT. W ramach projektów realizowanych dla dużych grup kapitałowych zarządza zarówno organizacyjną, jak i techniczną stroną wykonywanych prac. Zuzanna posiada bogate doświadczenie w pracach związanych z przygotowaniem podmiotów do wejścia na Giełdę – zarówno na rynek główny jak i NewConnect - oraz na projektach obejmujących doradztwo i wdrażanie rozwiązań zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wspólnie ze specjalistami z różnych dziedzin organizuje także konferencje tematyczne dla firm budowlanych.

Języki:

  • angielski