Referencje

 • „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Adama oraz innych prowadzących Program przeszliśmy przez najtrudniejszy, wczesny etap rozwoju firmy."

  Marek Dziubański
  Medicalgorithmics S.A.
 • "Jednym z ważnych punktów w rozwoju Spółki był grant, uzyskamy przez Apeiron jako laureata programu Innowator.Współpracy z Adamem, między innymi, zawdzięczamy dzisiejszą dobrą pozycję."

  Michał Bieniek
  Apeiron Synthesis Sp. z o.o.

Oferujemy zróżnicowane usługi, dopasowane do specyfiki projektów związanych z komercjalizacją osiągnięć naukowych. W każdym przypadku dobieramy narzędzia konieczne dla danego przedsiębiorcy i jego projektu.

 

Kluczowe usługi obejmują między innymi :

 • formułowanie strategii rozwoju innowacyjnego biznesu,
 • tworzenie i organizację biznesu w warstwie formalnej i operacyjnej,
 • organizację finansowania [corporate finance, project finance],
 • wdrożenia i bieżące doradztwo operacyjne [management consulting, performance improvement],
 • doradztwo transakcyjne [m&a, pre / post merger integration].

 

Nie ograniczamy współpracy do zamkniętej listy branż, tak jak nieograniczone mogą być obszary innowacyjnego wykorzystania osiągnięć nauki w biznesie.
Preferujemy projekty związane z komercjalizacją osiągnięć o istotnym potencjale naukowym i/lub technicznym oraz znaczącym potencjale rozwoju i wzrostu.

 

Ofertę usług kierujemy do:

 • Indywidualnych pomysłodawców, przedsiębiorców i zespołów badawczych
 • Instytucji nauki i wspierających naukę, w tym także wyższych uczelni technicznych
 • Funkcjonujących firm innowacyjnych

Plik do pobrania:

 

 

Opis warsztatów: