Referencje

  • „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Adama oraz innych prowadzących Program przeszliśmy przez najtrudniejszy, wczesny etap rozwoju firmy."

    Marek Dziubański
    Medicalgorithmics S.A.
  • "Jednym z ważnych punktów w rozwoju Spółki był grant, uzyskamy przez Apeiron jako laureata programu Innowator.Współpracy z Adamem, między innymi, zawdzięczamy dzisiejszą dobrą pozycję."

    Michał Bieniek
    Apeiron Synthesis Sp. z o.o.
31-07-2014
Adam Kostrzewa, partner w MDDP Nauka i Innowacje uczestnikiem Zespołu Kwalifikacyjnego w V konkursie Programu LIDER

Niemiernie cieszy nas fakt, że do grona specjalistów oceniających projekty w V konkursie w ramach Programu LIDER został zaproszony Adam Kostrzewa, partner w MDDP Nauka i Innowacje. Zadaniem Zespołu Kwalifikacyjnego była końcowa ocena merytoryczna projektów. Oceny dokonano na podstawie rozmów z młodymi naukowcami.
Dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego, podjął decyzję o finansowaniu 36 projektów, których łączna kwota  wynosi 40 860 592 zł.


Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników oraz programu dostępne na stronie internetowej:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-v-edycja/aktualnosci/art,2854,program-lider-rozstrzygniecie-v-konkursu.html


 
 

lista aktualności