Referencje

 • „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Adama oraz innych prowadzących Program przeszliśmy przez najtrudniejszy, wczesny etap rozwoju firmy."

  Marek Dziubański
  Medicalgorithmics S.A.
 • "Jednym z ważnych punktów w rozwoju Spółki był grant, uzyskamy przez Apeiron jako laureata programu Innowator.Współpracy z Adamem, między innymi, zawdzięczamy dzisiejszą dobrą pozycję."

  Michał Bieniek
  Apeiron Synthesis Sp. z o.o.
28-11-2014
Zapraszamy do udziału w warsztatach „Zarządzanie innowacyjnym biznesem”

W celu pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem i przygotowania pracowników firmy do skuteczniejszego sprawowania swoich funkcji, proponujemy szkolenie w formie warsztatu strategicznego pt.: „Zarządzanie innowacyjnym biznesem”. Przygotowaliśmy dedykowany program szkoleniowy, oparty na grze strategicznej. Doświadczenia dotychczas zrealizowanych sesji warsztatów wskazują, że ta formuła świetnie sprawdza się w przypadku szkoleń kierowanych do grupy menedżerów/decydentów wysokiego szczebla, angażując uczestników, dając ciekawe merytorycznie i dydaktycznie zadania oraz atrakcyjną metodę nabywania i sprawdzania wiedzy i umiejętności dostarczanych w toku zajęć.


Nadrzędnym celem szkolenia jest nabywanie i poszerzanie doświadczeń uczestników w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym zarządzaniu strategicznym i finansowym. Przedstawiamy, w przystępnej i praktycznej formie, kluczowe zagadnienia dotyczące formułowania i wdrażania strategii rozwoju i tworzenia modeli biznesowych, zarządzania operacyjnego, finansów oraz kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej.

 

Propozycje udziału w warsztacie strategicznym kierujemy do:

 • właścicieli firm i kadry kierowniczej, pragnących rozwinąć umiejętności rozumienia finansów i zarządzania na poziomie strategicznym,
 • zespołów menedżerów jednej firmy, dążących do doskonalenia zarządzania w ramach własnej organizacji,
 • zespołów naukowych dążących do komercjalizacji wyników prac badawczych, dla których warsztat będzie okazją sprawdzenia się „w butach przedsiębiorcy”.

Kluczowe cechy szkolenia prowadzonego w formule gry biznesowej:

 • symulowane warunki rynkowe są unikalne i w 100%, bezpośrednio zależne od decyzji podejmowanych przez uczestników,
 • gra łączy zdobywanie wiedzy i interaktywne ćwiczenie przyswajanych wiadomości, pozwalające na bieżąco oceniać trafność i skuteczność podejmowanych decyzji,
 • gra oparta na arkuszu kalkulacyjnym i sprawozdaniach finansowych pozwala ćwiczyć planowania i kontroli realizacji podejmowanych działań,
 • uczestnicy pracują w grupach 3-4 osobowych, pełniąc role członków zarządu odpowiedzialnych za różne obszary funkcjonowania firmy,
 • gra kształtuje umiejętność pracy zespołowej i podziału zadań oraz wspólnego wypracowywania decyzji w grupie.

W ramach warsztatu uczestnicy mają okazję rozwijać swą wiedzę z wielu obszarów zarządzania przedsiębiorstwem:

 • formułowanie strategii,
 • wdrażanie strategii rozwoju,
 • tworzenia modeli biznesowych,
 • zarządzanie operacyjne,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie finansami,
 • negocjacje,
 • ochrona własności intelektualnej.

Planowany termin: 11-12 grudnia 2014 r.  i/lub 12-13 stycznia 2015 r.


Miejsce: Warszawa
Planowana liczba uczestników: 15 – 20


Kosztu udziału: 1500 zł/osoba (cena obejmuje 2 dni zajęć, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch).


Zgłoszenia prosimy przesyłać na warsztat@mddp.pl. W treści maila prosimy o wskazanie preferowanego terminu.

 

 

Plik do pobrania:

 

Prezentacja:


lista aktualności