Referencje

  • „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Adama oraz innych prowadzących Program przeszliśmy przez najtrudniejszy, wczesny etap rozwoju firmy."

    Marek Dziubański
    Medicalgorithmics S.A.
  • "Jednym z ważnych punktów w rozwoju Spółki był grant, uzyskamy przez Apeiron jako laureata programu Innowator.Współpracy z Adamem, między innymi, zawdzięczamy dzisiejszą dobrą pozycję."

    Michał Bieniek
    Apeiron Synthesis Sp. z o.o.
07-01-2015
Adam Kostrzewa uczestnikiem seminarium "Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo - rozwojowej w Polsce"

16 grudnia 2014 roku Adam Kostrzewa, partner w MDDP Nauka i Innowacje uczestniczył w seminarium eksperckim, organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczącym możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań podatkowych, wspierających rozwój działalności badawczo - rozwojowej i szerzej pojętej innowacyjności.

 

Dyskusja była skoncentrowana wokół trzech kluczowych zagadnień - modelu wspierania innowacyjności, skutecznym w polskich warunkach, formule efektywnego wykorzystania środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zakresie potencjalnej, efektywnej ulgi na prowadzenie działalności B+R w Polsce. W toku dyskusji analizowano  znaczenie wprowadzenia istotnych, jeśli nie radykalnych, rozwiązań podatkowych dla sfery BR jako elementu kształtowania spójnego systemu podatkowego i budowania atrakcyjności Polski jako kraju prowadzenia innowacyjnego biznesu. Wobec wysoce konkurencyjnej oferty rozwiązań podatkowych dla sfery BR, dostępnych w większości krajów EU, w tym również w najbliższym sąsiedztwie CEE, pojawiło się  pytanie, czy Polskę stać na to, by nie móc oferować przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym przynajmniej porównywalnych pod względem podatkowym warunków prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej i wdrażania jej wyników w gospodarce.

 

Szczegółowe infomracje na temat wydarzenia dostępne na stronie internetowej:

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/gospodarka-konkurencyjnej-polski/aktualnosci/art,62,panel-ekspercki-instrumenty-fiskalne-wspierania-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej-w-polsce.html

lista aktualności