Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

27-01-2014
Podatkowy Słownik Encyklopedyczny

Podatkowy Słownik Encyklopedyczny to tłumaczenie na język polski jednej z podstawowych pozycji na liście literatury IBFD – IBFD International Tax Glossary. Za konsultację merytoryczną słownika była odpowiedzialna  Monika Marta Dziedzic radca prawny, doradca podatkowy, partner w MDDP.


Podatkowy Słownik Encyklopedyczny skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swojej pracy zajmują się podatkami: do urzędników administracji podatkowej, studentów, naukowców, doradców podatkowych, prawników specjalizujących się w innych dziedzinach niż podatki, a także do samych podatników.
Polskie wydanie uzupełniono o hasła wynikające bezpośrednio z polskiego prawa podatkowego; zmiany, w stosunku do wersji zagranicznej, dotyczą także pozostałych haseł, w których uwzględniono specyfikę polskiego prawa podatkowego. Publikacja zawiera niezwykle obszerną terminologię z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, obejmującą ponad 2000 haseł przedstawionych w wersji angielsko-polskiej oraz polsko-angielskiej. Część angielsko-polska obejmuje, oprócz tłumaczenia samych terminów podatkowych, również ich obszerne definicje. Pod każdym z haseł znajdują się liczne odnośniki do haseł powiązanych, które pozwolą dogłębniej zaznajomić się z danym zjawiskiem podatkowym. Część polsko-angielska ułatwia znalezienie angielskiego odpowiednika polskich terminów podatkowych. Poza hasłami używanymi na arenie międzynarodowej z zakresu prawa podatków bezpośrednich i pośrednich, na uwagę zasługują terminy specyficzne dla regulacji prawnych Unii Europejskiej − Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD), w tym m.in. z zakresu cen transferowych, z dziedziny rynków i operacji finansowych, a także z zakresu rachunkowości zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
W opracowaniu Podatkowego Słownika Encyklopedycznego brało międzynarodowe grono specjalistów różnych dziedzin podatków, ze środowiska akademickiego, a także praktyków
z zakresu międzynarodowej praktyki podatkowej.


Książka do nabycia na www.ksiegarnia.beck.pl

lista aktualności