Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

03-03-2014
VAT 2014

Komentarz autorstwa Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy, jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.

Najnowsze, 10. wydanie opierające  się na tekście jednolitym z 29.7.2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) zawiera omówienie wszystkich zmian (niektóre jak np. zmiany w fakturowaniu mają charakter fundamentalny), wchodzących w życie w styczniu i kwietniu 2014 r., oraz obowiązujących od 1.10.2013 r. Najważniejsze z nich to:

  • Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego;
  • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z wystawianiem faktur - w szczególności w zakresie terminów ich wystawienia;
  • Nowa definicja podstawy opodatkowania będąca implementacją definicji zawartej w dyrektywie VAT;
  • Możliwość rozliczania niepotwierdzonych faktur korygujących;
  • Zmiany dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego;

Zmiany obowiązujące od października 2013 r. dotyczą miedzy innymi:

  • solidarnej odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania VAT dostawcy, w odniesieniu do nabywanych surowców takich jak paliwo, stal oraz złoto,
  • poszerzenia katalogu towarów, dla których znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli rozliczenia VAT przez nabywcę.

Ponadto, komentarz jako jedyny na rynku zawiera nowatorskie omówienie nowych zasad związanych z rozliczaniem wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie pojazdów do 3,5 tony (zmiany w art. 2, 8, 86a i nowy art. 90b VATU).


Książka do nabycia na www.ksiegarnia.beck.pl
 

lista aktualności