Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

07-11-2012
Działalność handlowa może być przeniesiona bez lokalu

Przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to czynność, która nie podlega opodatkowaniu VAT. Czy brak opodatkowania może być uzależniony od sprzedaży lokalu, w którym prowadzona była działalność

 

Ciekawym orzeczeniem, które rozstrzyga ten problem, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 (Schriever). Podatniczka prowadziła sklep sportowy w lokalu będącym jej własnością. Zdecydowała się zbyć swój biznes i sprzedała towary oraz wyposażenie sklepu, natomiast pozostała właścicielem lokalu. Wydzierżawiła go jednak nabywcy, tak aby mógł prowadzić działalność handlową w tym samym miejscu. Podatniczka uznała, że ponieważ zbyła swój biznes, to na podstawie art. 5 ust. 8 VI dyrektywy transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Organy podatkowe były innego zdania, gdyż nie został sprzedany lokal, w którym prowadzona była działalność.

TSUE zaznaczył, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu dyrektywy wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. To, czy musi to obejmować określone rzeczy, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności. Jeżeli dana działalność nie wymaga użytkowania konkretnego lokalu, to niepodlegające VAT przekazanie majątku (części przedsiębiorstwa) może mieć miejsce również bez przeniesienia własności nieruchomości.

Wprawdzie stacjonarnej działalności handlowej nie można prowadzić bez lokalu, jednak zdaniem TSUE nieopodatkowane przekazanie majątku wystąpi także wtedy, gdy lokal handlowy zostanie nabywcy wydzierżawiony lub nabywca dysponuje lokalem, do którego może przenieść przejęte aktywa i tam kontynuować działalność gospodarczą. Zdaniem TSUE kontynuacja prowadzenia sklepu zwykle nie wymaga, by właściciel przedsiębiorstwa był jednocześnie właścicielem nieruchomości, w której ten sklep działa. Teza ta jest w pełni aktualna także na gruncie polskiej ustawy o VAT. 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Tomasz Michalik

lista aktualności