Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

14-02-2017
Ceny transferowe w centrum zainteresowania organizacji UE
Zainteresowanie zagadnieniem cen transferowych stale wzrasta, zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Na forum międzynarodowym podejmowane są wspólne działania w zakresie opracowania nowych regulacji w tym zakresie. Państwa dostrzegają bowiem poważne zagrożenie dla przychodów budżetowych w zawieranych transakcjach wewnątrzgrupowych, które często skutkują uszczupleniem podstawy opodatkowania. Prace w zakresie eliminacji tego zjawiska zostały podjęte przez OECD, w ramach tzw. Projektu BEPS (ang. Base Erosion Shifting).
W konsekwencji, kraje członkowskie rozpoczęły we własnych jurysdykcjach podatkowych implementację założeń opracowanych przez OECD. W przypadku Polski implementacja Wytycznych OECD dotyczących dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych została przeprowadzona w ramach nowelizacji ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. oraz w ramach projektów rozporządzeń wykonawczych, w tym rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową (dalej: rozporządzenie).
 
http://www.rp.pl/Firma/302139924-Ceny-transferowe-w-centrum-zainteresowania-organizacji-UE.html
 
Źródło: Rzeczpospolita/Marta Klepacz, Magdalena Dymkowska
lista aktualności