Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

07-02-2017
Koszty ogólne utrzymania biura służą działalności „mieszanej”
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 grudnia 2016 r. (2461-IBPP3.4512.571.2016.2.SR) odpowiedział na pytanie dotyczące stosowania tzw. prewspółczynnika przez jednostkę budżetową do odliczenia VAT od wydatków związanych z parkingami, targowiskami, punktem odbioru towarów niebezpiecznych i gruzu oraz utrzymaniem szaletów miejskich, a także braku wpływu poziomu dochodowości na konieczność stosowania tzw. „prewspółczynnika". Interpretacja została wydana na wniosek jednostki budżetowej, która zajmuje się m.in. utrzymaniem dróg, ulic, placów i mostów, a także utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym usuwaniem pojazdów z dróg publicznych.
Komentarz eksperta
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego przedstawione w omawianej interpretacji jest słuszne. Pierwszym krokiem przy określeniu prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bowiem bezpośrednie przyporządkowanie wydatków do określonego rodzaju działalności – w tym przypadku przedmiotowe wydatki (z wyjątkiem kosztów ogólnych utrzymania biura) jednostka budżetowa może przypisać wyłącznie do działalności gospodarczej związanej z uzyskiwaniem dochodów związanych z parkingami, targowiskami, punktem odbioru towarów niebezpiecznych i gruzu oraz utrzymaniem szaletów miejskich. Natomiast koszty ogólne utrzymania biura służą działalności „mieszanej", tj. zarówno wykonywanej przez jednostkę działalności gospodarczej, jak i działalności w sferze publicznoprawnej niepodlegającej opodatkowaniu VAT. Stąd do odliczenia VAT od tych ostatnich konieczne jest zastosowanie prewspółczynnika. Odrębną kwestią jest ustalenie metody wyliczenia prewspółczynnika. Organy podatkowe narzucają jednostkom samorządu terytorialnego obowiązek wyliczania prewspółczynnika zgodnie z metodą dochodową wskazaną w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. Tymczasem gminy mają dowolność ustalania tej metody, która powinna jak najlepiej odpowiadać specyfice wykonywanej przez nie działalności i dokonywanych nabyć.
 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1332950-Koszty-ogolne-utrzymania-biura-sluza-dzialalnosci-%E2%80%9Emieszanej%E2%80%9D.html
 
Źródło: Rzeczpospolita
lista aktualności