Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

06-02-2017
Czego fiskus dowie się z JPK na temat cen transferowych
JPK jest plikiem o zadanej przez władze skarbowe strukturze logicznej. Zgodnie z jego układem podatnicy są zobligowani przekazywać na żądanie organu podatkowego księgi podatkowe (w całości lub części), a także – bez wezwania – ewidencję zakupów i sprzedaży. Plik ten jest przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na elektronicznych nośnikach. Struktura JPK została ściśle określona przez organy administracji podatkowej, a co za tym idzie nie podlega żadnym modyfikacjom.
(...) —Ewa Tomczyk jest starszym konsultantem w Zespole Cen Transferowych w MDDP
podstawa prawna: Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)
podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
Zdaniem autorki
Więcej obowiązków dla większych firm - Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP
 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1332759-Czego-fiskus-dowie-sie-z-JPK-na-temat-cen-transferowych.html
 
Źróło: Rzeczpospolita/Magdalena Marciniak, Ewa Tomczyk
lista aktualności