Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

16-01-2017
Czy transakcje z funduszem inwestycyjnym trzeba dokumentować
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, gdy wartość takich transakcji przekroczy ustawowe progi.
 
Spełnienie przesłanek i przekroczenie progu
 
W przypadku podmiotów krajowych, art. 11 ustawy o CIT przewiduje następujące sytuacje, w których dochodzi do powstania powiązań:
- podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
- te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.
 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1330790-Czy-transakcje-z-funduszem-inwestycyjnym-trzeba-dokumentowac.html
 
Źródło: Rzeczpospolita/Magdalena Dymkowska, Jakub Kwiatkowski
lista aktualności