Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

19-12-2016
Kiedy ujmować korekty cen transferowych

W stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2016 r. moment ujęcia korekt przychodów lub kosztów podatkowych był niejednoznaczny. W związku z tym korekty podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (zarówno CIT, jak i PIT) można było ujmować na bieżąco, tj. w momencie wystawienia faktury korygującej lub innego dokumentu, albo odnieść ją do okresu powstania pierwotnego rozliczenia. Organy podatkowe, co do zasady, stały na stanowisku, że właściwym podejściem w takim przypadku było odniesienie korekty do momentu pierwotnego rozliczenia. W praktyce, takie podejście stwarzało podatnikom wiele problemów, ponieważ przypisanie faktur korygujących do przeszłych okresów rozliczeniowych było bardzo skomplikowane, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego z początkiem br. wprowadzono zmienione przepisy regulujące moment ujęcia korekty zmieniającej wartość generowanych przychodów lub ponoszonych kosztów podatkowych. 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312199991-Kiedy-ujmowac-korekty-cen-transferowych.html

 

Źródło: Rzeczpospolita/Adrian Mroziewski, Magdalena Dymkowska

lista aktualności