Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

08-02-2017
Opłata reprograficzna. Interpretacja ogólna uprościłaby rozliczenia

Interpretacja indywidualna, z której wynika, że opłata reprograficzna podlega VAT, chroni podatnika. Jeżeli dotyczy jego prawa do odliczenia VAT, to mimo odmiennego rozstrzygnięcia TSUE, nie musi on robić korekty – mówi Agnieszce Łukasiewicz Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP i jeden z pełnomocników w sprawie.

 

Rz: 18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął kolejną polską sprawę, C-37/16 SAWP, dotyczącą opodatkowania VAT opłat reprograficznych. Dlaczego to ważna sprawa?

Tomasz Michalik: Z wielu powodów. Na poziomie generalnym dlatego, że Trybunał przypomniał, iż nie każdy przypadek, w którym jeden podatnik płaci innemu podatnikowi jakąś opłatę, podlega opodatkowaniu VAT.

 

To wydaje się oczywiste...

To jest oczywiste, jednak nie jest to pierwszy przypadek, w którym fiskus uznał, że skoro ma miejsce płatność między podatnikami, to najprawdopodobniej jest też świadczenie, które powinno podlegać opodatkowaniu. Jednak Trybunał przypomniał, że kolejność jest odwrotna – najpierw należy ustalić czy istnieje jakiekolwiek świadczenie, które spełnia kryteria uznania go za świadczenie usług.

 

Jakie to kryteria?

Zostały one określone w bogatym orzecznictwie TSUE. Podstawowe kryteria są dość oczywiste. Musimy mieć konkretnego, zindywidualizowanego beneficjenta świadczenia. Jeżeli nie ma takiego podmiotu – nie ma usługi. W tym przypadku nie ulega wątpliwości, że podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty nie otrzymuje z tego tytułu żadnej korzyści, żadnego uprawnienia, którego by bez jej uiszczenia nie miał. Poza tym, podatnik musi dokonać konkretnego indywidualnie określonego świadczenia na rzecz tego beneficjenta.

 

Także ten warunek w przypadku opłat reprograficznych nie został spełniony.

Ani pozostałe. Otrzymane lub należne wynagrodzenie z tego tytułu powinno mieć charakter świadczenia wzajemnego, wynikającego ze stosunku łączącego strony. Opłaty reprograficzne są określone w sposób ryczałtowy i zupełnie niezależny od tego czy ktoś wykorzysta urządzenia lub nośniki do kopiowania utworów. Musi też istnieć bezpośredni związek między świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem. Także ten warunek nie jest spełniony. Innymi słowy, żadna z tych przesłanek nie występuje w przypadku opłat reprograficznych, a żeby uznać opłatę za  wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, musiałyby wystąpić wszystkie.

 

Dalsza część wywiadu na łamach "Rzeczpospolitej"

Źródło: Rzeczpospolita/Agnieszka Łukasiewicz

lista aktualności