Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

28-11-2016
Korzyści w CIT, ale nie w VAT
Organy podatkowe uznają, że wydatki na wsparcie inicjatyw społecznie użytecznych nie wpłyną na osiągane przez firmę obroty opodatkowane VAT, więc nie można odliczyć od nich podatku od towarów i usług. Można je natomiast uznać za koszt uzyskania przychodów, gdyż zostaną poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Izba Skarbowa w Katowicach przedstawiła stanowisko na ten temat w interpretacji z 11 października 2016 r. (IBPP3/4512-437/16-1/EJ).
 
Z wnioskiem zwróciła się spółka z o.o. (radio), która na podstawie udzielonej jej koncesji rozpowszechnia program radiowy o charakterze uniwersalnym. Jest także wydawcą portalu zapewniającego dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce. Uzyskuje przychody m.in. ze sprzedaży czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w portalu. (...).
 
Joanna Pęczek- Czerwińska, doradca podatkowy i menedżer w MDDP
Dobroczynność może być elementem działalności gospodarczej Działalność społecznie użyteczna – jako taka – nie jest działalnością gospodarczą. W pewnych okolicznościach może natomiast wykazywać związek z taką działalnością, stanowiąc jej element, a w efekcie uzasadniać prawo przedsiębiorcy do odliczenia VAT od nabytych towarów i usług. Związek taki wystąpi oczywiście, jeżeli działalność społecznie użyteczna będzie podejmowana przez przedsiębiorcę w związku z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT. Celem działalności społecznie użytecznej jest niewątpliwie kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, który przekłada się, w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, czy to na wzrost przychodów z tytułu sprzedaży opodatkowanej VAT (przypadek stacji radiowej, która zyskuje popularność wśród słuchaczy, a przez to sprzedaż reklam generuje więcej przychodów), czy na inne korzyści biznesowe (np. pozytywne postrzeganie przez pracowników w sytuacji „rynku pracownika" albo lokalną społeczność, jeśli działalność gospodarcza przedsiębiorcy ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i działalność ta mogłaby zostać oprotestowana lokalnie i przez to ograniczona). (...).
 
https://archiwum.rp.pl/artykul/1326589-Korzysci-w-CIT-ale-nie-w-VAT.html
 
Źródło: Rzeczpospolita/Monika Pogroszewska
lista aktualności