Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

25-11-2016
Kolejne rozszerzenie na nowe towary i usługi
(...).
 
OPINIA EKSPERTA
 
Są wątpliwości dotyczące sprzedaży zestawu
 
 
Joanna Pęczek-Czerwińska doradca podatkowy i menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
 
Bezpodstawne wyłączenie z wartości zestawu akcesoriów towarzyszących sprzętowi elektronicznemu powoduje obniżenie wartości jednolitej gospodarczo transakcji i stosowanie przez sprzedawcę opodatkowania VAT w sytuacji, w której powinien był on wystawić fakturę bez podatku. Naraża to nabywcę na nienależne odliczenie podatku naliczonego i konsekwencje z tym związane w postaci odsetek od zaległości podatkowych oraz ewentualnej odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Z kolei nieprawidłowe uznanie, że określone elementy tworzą zestaw – sprzęt elektroniczny podlegający pod odwrotne obciążenie – skutkuje zawyżeniem wartości jednolitej gospodarczo transakcji i powoduje, że sprzedawca nie wywiązuje się z ciążącego na nim obowiązku rozliczenia należnego podatku VAT od dokonanej dostawy (w zakresie wszystkich lub niektórych towarów).
 
Sprzedawcy elektroniki świadomi ciążących na nich obowiązków podatkowych, jak również wpływu ich działań na rozliczenia podatkowe nabywców i poniekąd dobre relacje biznesowe, podjęli przede wszystkim działania mające na celu usystematyzowanie oferty towarowej w zakresie elektroniki. Z uwagi na to, że przepisy ustawy o VAT w zakresie odwrotnego obciążenia odwołują się do klasyfikacji statystycznej wg PKWiU 2008 r., zasady klasyfikacji statystycznych (PKWiU, ale także CN) mają zastosowanie w przypadku towarów sprzedawanych w formie zestawów. Podatnicy analizowali zatem sprzedawany przez nich asortyment elektroniki z uwzględnieniem reguł klasyfikacyjnych PKWiU i CN, a także wytycznych Komisji Europejskiej - Wytyczne dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej (2013/C 105/01).
 
Przedsiębiorcy wstępowali także niejednokrotnie z wnioskami do Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii klasyfikacyjnych dla sprzedawanych przez nich zestawów. Niektórzy z nich po uzyskaniu opinii klasyfikacyjnej składali dodatkowo do ministra finansów wnioski o interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), wskazując w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku symbol PKWiU podany w opinii klasyfikacyjnej przez Urząd Statystyczny dla danego zestawu lub towarów, które zestawu nie tworzą w myśl reguł klasyfikacyjnych.
 
Zdarzały się także sytuacje, w których przedsiębiorcy występowali do ministra finansów z wnioskiem o interpretację indywidualną bez wskazania w stanie faktycznym wniosku konkretnego grupowania PKWiU dla sprzedawanych zestawów lub wszystkich elementów składowych zestawu. W niektórych przypadkach organy podatkowe wydawały interpretacje indywidualne (np. interpretacja indywidualna dyrektora IS w Warszawie z17 września 2015 r., nr IPPP3/4512-510/18-8/JŻ), w innych odmawiały, tłumacząc się tym, że wnioskodawca nie wskazał w stanie faktycznym wniosku klasyfikacji PKWiU dla sprzedawanych towarów lub zestawów.
 
W tym drugim przypadku po stronie podatników stawały sądy administracyjne, które orzekały, że organ interpretacyjny powinien był przeprowadzić proces wykładni dla przepisów statystycznych, do których odwołują się przepisy ustawy o VAT (wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Op 184/16 i sygn. akt I SA/Op 185/16; wyrok WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 1206/15). W praktyce organ podatkowy powinien zatem dokonać klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Klasyfikacja ta ma bowiem wpływ na rozliczenia podatkowe. Sądy przypominały jednocześnie, że jeśli strona wskazuje we wniosku w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego grupowanie PKWiU dla sprzedawanych zestawów, to taka informacja wiąże orany podatkowe. 
 
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/637970,kolejne-rozszerzenie-na-nowe-towary-i-160-uslugi.html

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska

lista aktualności