Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

21-11-2016
Umowy spółki i umowy wspólnego przedsięwzięcia z obowiązkiem dokumentacyjnym
Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., rozszerzyła zakres definicji pojęcia „transakcje", które w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT (i odpowiednio art. 25a ustawy o PIT) podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Od 2015 r. w definicji transakcji mieści się również zawarcie umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze pomiędzy podatnikiem a podmiotem powiązanym lub podmiotem, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
 
Wątpliwości podatników w zakresie obowiązku dokumentacyjnego dotyczą m.in. kwestii dokumentowania wskazanych kategorii umów zawartych przed wspomnianą nowelizacją przepisów, a kontynuowanych po 1 stycznia 2015 r. oraz zakresu dokumentacji cen transferowych dla tego typu transakcji. (...).
 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1325843-Umowy-spolki-i-umowy-wspolnego-przedsiewziecia--z-obowiazkiem-dokumentacyjnym.html
 
Źródło: Rzeczpospolita/Magdalena Dymkowska, Katarzyna Caban
lista aktualności