Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

27-02-2017
Fiskus podważa metody wyceny stosowane przez podatników
Wycena niezależnego rzeczoznawcy powinna być przygotowana zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Podatnicy muszą zweryfikować przyjęte w niej założenia i metody, tak aby zminimalizować ryzyko jej zakwestionowania.
 
Przez ostatnie lata przyjmowano, że wycena sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę jest wystarczającym argumentem do obrony rynkowości warunków transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wydaje się, że wynikało to w dużej mierze z braku wystarczających narzędzi i umiejętności administracji skarbowej do skutecznego zakwestionowania wycen, a w szczególności oceny metody czy przyjętych założeń wyceny zastosowanej przez niezależny podmiot. Od kiedy zostały opublikowane Raporty BEPS, można zauważyć intensyfikację kontroli w zakresie cen transferowych, a wraz z tym większe zainteresowanie posiadanymi przez podatników wycenami, szczególnie w kontekście wartości niematerialnych i prawnych.
 
Brak jednoznacznej wykładni
 
W polskich przepisach brak jest jednoznacznego odwołania do kwestii wycen przygotowywanych przez niezależne podmioty w kontekście cen transferowych. W zakresie wyceny wartości intelektualnych i prawnych punktem odniesienia może być raport dotyczący Działania 8 w ramach projektu BEPS, którego Rozdział D poświęcony jest właśnie wycenie wartości niematerialnych i prawnych. OECD wskazuje, że w przypadku określania ceny unikalnych lub cennych wartości niematerialnych nie powinno się bazować na metodach odkosztowych, ponieważ często nie istnieje istotna zależność pomiędzy kosztami ich wytworzenia a końcową wartością.
 
https://archiwum.rp.pl/artykul/1334819-Fiskus-podwaza--metody-wyceny-stosowane-przez-podatnikow.html
 
Źródło: Rzeczpospolita/Magdalena Marciniak, Ewa Tomczyk
lista aktualności