Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

14-03-2017
Skutek reformy KAS: Więcej spornych spraw będzie teraz trafiać do sądów
Obecnie odwołania od większości decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego składa się do tego samego organu. To skutek obowiązującej od dwóch tygodni reformy Krajowej Administracji Skarbowej (weszła w życie od marca br.).
 
Dotychczas decyzje naczelników urzędów skarbowych (US) oraz dotychczasowych dyrektorów urzędów kontroli skarbowych (UKS) mogli uchylać tylko dyrektorzy izb skarbowych. Z danych MF wynika, że w 2016 r. miało to miejsce w około jednej czwartej przypadków. Na ponad 13 tys. odwołań od decyzji pokontrolnych naczelnika US aż 4 tys. z nich przyniosło oczekiwany przez podatników skutek. Na 11 tys. decyzji dyrektorów UKS błędy zostały wykryte na etapie odwołania w 3 tys. przypadków.
 
Kto się przyzna
 
– Teraz liczba uchylonych decyzji istotnie się zmniejszy. Rozpatrywanie tej samej sprawy dwukrotnie przez ten sam organ nie przyniesie takich efektów jak w przypadku odwołania do organu nadrzędnego – przewiduje dr Tomasz Burczyński, radca prawny, wspólnik praktyki podatkowej GWW. Jego zdaniem trudno liczyć na niezależność organu, który rozpatruję powtórnie tę samą sprawę.
 
Będzie to miało też dalsze skutki. – Decyzje trafiające do sądów administracyjnych będą znacznie częściej uchylane z przyczyn proceduralnych. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby organ przyznał się do popełnionych przez siebie błędów proceduralnych – przewiduje Alicja Sarna, doradca podatkowy i partner w MDDP.
 
Dodaje, że to tylko wydłuży czas trwania postępowania.
 
Odrębne piony
 
Problem – jak się okazuje – jest też z umieszczeniem w urzędach celno-skarbowych pionów orzeczniczych, czyli takich, które w istocie reprezentują ten sam organ jako II instancję.
 
Zwrócił na to uwagę czytelnik w e-mailu do redakcji. Wskazał, że w jednych urzędach takie komórki są umieszczane w pionie wicenaczelników, w innych są podległe bezpośrednio naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.
 
– Nie może być takiej swobody w organizacji pracy organu! To przecież jakaś kpina, by tak swobodnie podchodzić do ważnej dla podatnika kwestii rozdzielenia uprawnień organu na część pierwszoinstancyjną oraz drugoinstancyjną – napisał czytelnik.
 
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów przyznało, że oba piony: kontrolny i orzeczniczy powinny być wyraźnie rozdzielone. Kontrola oraz postępowanie podatkowe w I instancji powinny być prowadzone w pionie kontroli celno-skarbowej. Natomiast postępowanie odwoławcze od decyzji wydanych w I instancji przez naczelnika UCS będzie prowadzone w pionie orzecznictwa.
 
– Piony te powinny podlegać odrębnym zastępcom naczelnika urzędu celno-skarbowego – podkreślił resort.
 
Ministerstwo Finansów przytacza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 października 1999 r. (sygn. akt III SA 37/99), z którego wynikało, że ten sam pracownik nie może uczestniczyć w wydawaniu decyzji w I instancji i w rozpatrywaniu odwołania od niej.
 
Resort przypomniał też, że naczelnicy UCS powinni przedłożyć dyrektorom izb do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów celno-skarbowych. Mają na to czas do jutra, czyli do 15 marca br.
 
Nie zawsze do tego samego
 
Należy pamiętać, że odwołanie od pokontrolnej decyzji naczelnika UCS należy składać do tego samego organu, tylko jeżeli dotyczyła ona spraw podatkowych.
 
– Taki tryb jest bowiem właściwy tylko wtedy, gdy kontrola przekształciła się w postępowanie podatkowe – wyjaśnia Michał Goj, dyrektor w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY. Przypomina, że wynika to z art. 83 ust.1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
 
W innych przypadkach odwołanie składa się do dyrektora izby administracji skarbowej. Jego właściwość ustala się zgodnie z miejscem siedziby lub zamieszkania podatnika. Jeżeli więc na przykład spółka z Gdańska zostanie skontrolowana w zakresie ceł przez UCS w Warszawie, to odwołanie od decyzji naczelnika tego urzędu przysługuje do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
 
Michał Goj wyjaśnia, że tak samo będzie w przypadku zabezpieczenia zobowiązania podatkowego lub należności celnych z majątku kontrolowanego. 
 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1026989,reforma-kas-odejscie-od-dwuinstancyjnosci.html
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Agnieszka Pokojska
 
 
lista aktualności