Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

10-03-2017
Rejestr VAT: Fiskus przeprowadza porządki w rejestrze VAT
Rośnie liczba firm usuniętych z rejestru VAT, czyli bazy, która jest dla firm podstawowym narzędziem weryfikacji kontrahentów.
- Do końca lutego naczelnicy urzędów skarbowych wykreślili 22 313 podmiotów. - poinformował wiceminister finansów Marian Banaś.
 
I dodaje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia pozwalają wykreślić podatnika bez informowania go o tym, jeśli urzędnikom nie udało się z nim skontaktować, lub uznają, że podatnik nie istnieje. Jednak, według MF, powodem największej liczy wykreśleń - 13 tys. - było zawieszenie działalności gospodarczej.
Konieczna weryfikacja
- Idea jest słuszna. - mówi Mariusz Korzeb, doradca podatkowy i ekspert Pracodawców RP. Według niego, w poprzednich latach urzędy skarbowe rejestrowały nowe podmioty bez weryfikacji. Ministerstwo już wcześniej powinno oczyścić bazę VAT z podmiotów nieaktywnych czy pozorujących działalność gospodarczą. -Ważne jest, żeby uniknąć błędów przy wykreślaniu firm tak, aby podmioty faktycznie prowadzące działalność gospodarczą nie zostały pochopnie usunięte z rejestru. - zaznacza Korzeb.
MF podkreśla jednak, że celem jest ograniczenie wyłudzeń VAT. Uczciwi podatnicy nie mają się czego obawiać.
Podać adres fiskusowi
- Wykreślanie z rejestru będzie opierać się na uzasadnionych i udowodnionych przesłankach. Każdy przypadek będzie podlegał indywidualnej ocenie - napisał wiceminister Banaś w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9961.
Zaznaczył też, że podatnicy powinni pamiętać o aktualizacji swoich adresów, podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Wskazane jest też podawanie i aktualizacja numerów telefonów oraz adresów mailowych.
Według MF, przedsiębiorca może wrócić do rejestru, bez ponownego zgłoszenia rejestracyjnego, nawet jeśli nie składał deklaracji VAT przez pół roku lub wystawiał tzw. puste faktury. Musi jednak udowodnić, że prowadzi działalność gospodarczą, złożyć brakujące deklaracje bądź wykazać, że wystawienie pustej faktury było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez jego wiedzy.
Doradca podatkowy Andrzej Sadowski zauważa, że wiele firm obawia się odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru. Wprowadzają nowe szczegółowe procedury weryfikacji kontrahentów.
OPINIA
Tomasz Michalik - doradca podatkowy, partner w MDDP
Przepisy o usunięciu podatnika z rejestru VAT wprowadzają ogromny chaos. Zwłaszcza wykreślenie firmy bez poinformowania jej o tym należy ocenić jako kuriozalne. Warto pamiętać, że o tym, czy dany podmiot jest podatnikiem VAT, decyduje wykonywanie działalności gospodarczej (zgodnie z art. 15 ustawy o VAT). Rejestracja tylko potwierdza ten fakt, a wyrejestrowanie, co do zasady, nie odbiera prawa do odliczenia. Także odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wyrejestrowany, który jednak jest podatnikiem, jest możliwe, ale może prowadzić do sporów z urzędem skarbowym. W praktyce firma, której nie ma w bazie, może okazać się niewiarygodna dla kontrahentów, co może prowadzić nawet do jej upadłości.
 
http://www.rp.pl/VAT/303109912-Rejestr-VAT-Fiskus-przeprowadza-porzadki-w-rejestrze-VAT.html#ap-2
 
Źródło: Rzeczpospolita/
lista aktualności