Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

27-03-2017
Zwrot zagranicznego podatku rozlicza się na różnych zasadach
Stopniowe otwieranie zagranicznych rynków pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaowocowało wzrostem liczby wyjazdów zarobkowych naszych rodaków na Zachód. W dużej mierze doszło też do legalizacji zagranicznej pracy, a co za tym idzie – odprowadzania lokalnego podatku od zarobków. O ile świadomość sposobu rozliczeń z polskim fiskusem jest w tym względzie po latach coraz wyższa, o tyle rozliczenie w Polsce zwrotu zagranicznego podatku wciąż rodzi duże problemy. Panujące w tym zakresie reguły trudno uznać za sprawiedliwe.
 
Ulgi podatkowe
 
Zwrot zagranicznego podatku występuje najczęściej wówczas, gdy polskim pracownikom wyjeżdżającym za granicę przysługują lokalne ulgi podatkowe. Podobnie jak w Polsce, korzyści z tego tytułu, najczęściej w postaci zwrotu nadpłaty, materializują się dopiero w roku kolejnym, często już po upływie terminu na rozliczenie polskiego PIT za poprzedni rok (30 kwietnia). Do typowych ulg należą: ulga małżeńska, na dziecko, mieszkaniowa. W dochodzeniu nadpłaty polskim pracownikom często pomagają specjalizujące się w tym zagadnieniu firmy. Najczęściej zwracają podatek naszym rodakom urzędy niemieckie, holenderskie i brytyjskie.
 
Inne traktowanie
 
Mimo że w każdym z wymienionych państw istota zwrotu podatku jest identyczna (umożliwienie pracownikowi skorzystania z ulg podatkowych, jeżeli nie mógł lub nie chciał wcześniej zrobić tego zagraniczny pracodawca), to sposób jego rozliczenia z polskim fiskusem jest diametralnie odmienny. Wszystko zależy od metody unikania podwójnego opodatkowania, która najczęściej wynika z umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z danym państwem. Może być to metoda wyłączenia z progresją (zagraniczne dochody są zwolnione z polskiego PIT, ale mogą wpłynąć na stawkę podatku w stosunku do dochodów opodatkowanych w Polsce) lub kredytu podatkowego (zagraniczny PIT jest zaliczany na poczet polskiego). O ile w pierwszym przypadku (dotyczy to np. Niemiec lub Wielkiej Brytanii) zwrot zagranicznego podatku nie musi zostać w ogóle wykazany, o tyle w drugim (dotyczy to np. Holandii) jest doliczany do polskiego PIT należnego za rok, w którym został otrzymany. (...).
 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1030302,zwrot-zagranicznego-podatku-rozliczenie.html
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Jacek Wojtach
 
lista aktualności