Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

05-06-2017
Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby nabywcy towarów mogli dzielić płatność na kwotę netto i równowartość podatku. Ta druga trafiałaby na specjalne konto VAT sprzedawcy, które nadzorowałby fiskus. Taki mechanizm ma zapobiegać wyłudzeniom podatkowym. Czy projekt w zaproponowanej wersji spełni takie założenie?

 

Wojciech Śliz

 

Nie patrzymy na mechanizm podzielonej płatności wyłącznie przez pryzmat uszczelniania poboru VAT i uderzenia w przestępców wyłudzających ten podatek. Chcemy także, a być może przede wszystkim, stworzyć szansę dla uczciwych podatników, którzy wymagają ochrony przed konsekwencjami przeprowadzenia transakcji z nieuczciwymi kontrahentami. Split payment ma być więc szansą dla firmy, która musi zapłacić niepewnemu dostawcy i obawia się, że sprowadzi na siebie w ten sposób kłopoty. Dlatego właśnie jest to mechanizm dobrowolny, a decyzję o jego stosowaniu oddaliśmy w ręce tego podatnika, który oszukany przez przestępcę miałby problem z odliczeniem VAT.
 
Przedsiębiorcy zasługują na rozwiązania, które pozwolą im na spokojne funkcjonowanie na rynku. Oczywiście liczymy też na to, że upowszechnianie się mechanizmu przełoży się w dłuższej perspektywie na cywilizowanie rynku i wzrost wpływów do budżetu. To jednak nie jest kluczowa kwestia, a jedynie dodatkowa.
 
Tomasz Michalik
 
Jeżeli głównym celem projektu dotyczącego split payment jest ochrona uczciwych przedsiębiorców przed oszustami, to takiemu celowi mogę tylko przyklasnąć. Jednak projekt w obecnej formie może jeszcze nie wystarczyć. Oczywiście przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na split payment, będą chronieni chociażby przed 30-procentową sankcją VAT oraz zapłatą podwyższonych odsetek za zwłokę w płatności zaległości podatkowej. Nie widzę jednak w projekcie bezpośredniej ochrony nabywcy przed utratą prawa do odliczenia w przypadku transakcji z oszustem. Rozumiem, że dostaliśmy wskazówkę, w jaki sposób będzie on poprawiany, bo trudno inaczej traktować pana słowa.
 
Wojciech Śliż
 
Tak, mogą się państwo spodziewać zmian w tym zakresie. Obecnie pracujemy nad mechanizmem uzupełniającym split payment. Jest on bardzo trudny do ujęcia w przepisach prawa. Chodzi mi o listę kryteriów, które będą wskazywały na spełnienie przez nabywcę „należytej staranności” w kontaktach biznesowych. Gdy taka lista zostanie opracowana, chcemy w niedalekiej przyszłości powiązać mechanizm split payment z uznaniem, że nabywca działał w dobrej wierze.
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Mariusz Szulc
 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1048105,split-payment-liczy-na-uwagi.html
lista aktualności