Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

12-06-2017
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Fiskus kwestionuje kolejne transakcje
Kolejna odmowa nie jest zaskoczeniem. Dla odmiany jednak, o ile pierwsza zawierała obszerne uzasadnienie, w tym analizę przepisów podatkowych i z innych gałęzi prawa, a nawet wyliczenie kosztów, o tyle druga zadziwia swoją oszczędnością. Organ podatkowy nie przedstawił żadnych kalkulacji lub danych liczbowych, które kwestionowałyby racjonalność działań wnioskodawców. Niewykluczone, że danych liczbowych nie wskazali sami wnioskodawcy, ale z pisma szefa KAS nie wynika nawet, czy zostali do tego wezwani, jak miało to miejsce w postępowaniu w sprawie pierwszej odmowy.
 
Dodatkowo szef KAS nie przedstawił argumentów przemawiających za tym, że preferowany przez niego sposób podziału spółki z o.o. mógłby być prostszy i mniej kosztowny do przeprowadzenia z punktu widzenia regulacji kodeksu spółek handlowych.
 
Korzystniejsze rozwiązanie nie musi być sztuczne
 
Przepisy ordynacji podatkowej wskazują wśród przesłanek unikania opodatkowania uzyskanie korzyści podatkowej niezgodnej z celem i treścią przepisów podatkowych w wyniku czynności sztucznych, tj. nieuzasadnionych ekonomicznie. Jednak dozwolonym planowaniem podejmowanych czynności, zgodnym z celem i treścią przepisów, można określić nie tylko sytuacje, kiedy ustawodawca expressis verbis przewidział możliwość skorzystania z obniżonych poziomów opodatkowania, np. przy wspólnym opodatkowaniu małżonków czy darowiźnie wśród osób z najbliższej rodziny.
 
Nie widać prawnych przeszkód, aby proces podziału spółek wspólnicy ułożyli tak, żeby zapłacić niższy podatek lub nawet w ogóle go nie zapłacić. Trudno znaleźć podstawę ku temu, aby twierdzić, że wspólnicy zamiast wydzielać ze spółki z o.o. działalność B (dział zarządzania majątkiem) i C (dział eksportu) powinni wydzielić A (działalność podstawową) i C (dział eksportu).
 
Ocena, czy działanie było sztuczne, wymagałaby dłuższej perspektywy czasu i sprawdzenia, czy wydzielone spółki rzeczywiście prowadzą działalność i próbują realizować nakreślone im ekonomiczne cele. Tymczasem jednym z głównych argumentów na sztuczność czynności przedstawionym przez szefa KAS było uznanie, że wnioskodawcy nie powinni tworzyć B w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, skoro od początku zakładali, że ta forma będzie dla nich nieefektywna. (...).
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Jacek Wojtach, Magdalena Zamoyska
 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1048113,fiskus-klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowania.html
lista aktualności