Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

20-06-2017
Znika zwolnienie z VAT, spory zostaną

Na nowo trzeba będzie zdefiniować, które usługi mogą korzystać ze zwolnienia, takiego samego, jakim są objęte usługi ubezpieczeniowe i finansowe.

 

- Zastrzeżenia do nowelizacji zgłosiła m.in. Polska Izba Ubezpieczeń, wskazując, że ograniczy ona konkurencyjność ubezpieczycieli w stosunku do podmiotów zagranicznych, naruszy neutralność VAT i spowoduje wzrost cen usług ubezpieczeniowych – zauważa Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy i starszy menedżer z Deloitte.
 
Problem nie dotyczy usług technicznych (administracyjnych, call center, swift), bo te już dziś są opodatkowane na podstawie przepisów krajowych. Nie powinien także odnosić się do usług pomocniczych w stosunku do ubezpieczeniowych – o tym, że w świetle unijnej dyrektywy są one opodatkowane, przesądził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie Aspiro z 17 marca 2016 r. (sygn. C-40/15).
 
Główny problem będzie ze zdefiniowaniem, co jest usługą pomocniczą do usług finansowych.
 
Szerzej niż w dyrektywie
 
Likwidacja dotychczasowego zwolnienia to skutek tzw. dużej nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024 ). Dotychczasowe zwolnienia dla usług stanowiących element usługi ubezpieczeniowej i finansowej (które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej) nie miały bowiem podstawy w unijnej dyrektywie VAT. Polska wprowadziła takie regulacje (art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT) na podstawie propozycji Komisji Europejskiej, z której ta ostatecznie sama się wycofała.
 
Bezpośrednim motorem likwidacji zwolnienia był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. (sygn. C-40/15) w sprawie polskiej spółki Aspiro, świadczącej usługi likwidacji szkód na rzecz zakładu ubezpieczeń (np. ustalenie przyczyn i okoliczności powstania szkód, szacowanie wysokości szkód, organizacja pomocy w miejscu zdarzenia, holowanie pojazdów). (...).
 
OPINIA - Tomasz Michalik partner i doradca podatkowy w MDDP
 
Likwidacja zwolnienia nie oznacza automatycznego opodatkowania
 
Eliminacja w ustawie o VAT art. 43 ust. 13 nie spowoduje, że wszystkie usługi pomocnicze do usług finansowych czy ubezpieczeniowych będą podlegały opodatkowaniu. Niewątpliwie jednak zmniejszy się zakres czynności, które podlegać będą zwolnieniu z podatku. O tym, co będzie zwolnione, a co opodatkowane, będą decydować w większym stopniu unijna dyrektywa o VAT i wykładnia Trybunału Sprawiedliwości UE niż przepisy krajowe, które dziś szerzej określają zwolnienie. Niewątpliwie z bogatego orzecznictwa TSUE wynika, że usługi o charakterze technicznym, administracyjnym, księgowym, a zatem usługi związane z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej, ale nie bezpośrednio niezbędne do wykonywania usług finansowych czy ubezpieczeniowych nie są zwolnione z podatku. Takie usługi były jednak opodatkowane nawet w świetle art. 43 ust. 13, więc jego likwidacja niczego nie zmieni. Co innego w przypadku usług rzeczywiście kluczowych lub wręcz niezbędnych do wykonywania usług finansowych i ubezpieczeniowych, także świadczonych przez podmioty trzecie. Tu każdy przypadek trzeba będzie przeanalizować odrębnie. 
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Mariusz Szulc, Patrycja Dudek
 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1051825,zwolnienie-z-vat.html
lista aktualności