Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

09-01-2012
Jaki VAT na program telewizyjny

Duże kontrowersje wzbudza w ostatnim czasie kwestia opodatkowania VAT usług związanych z produkcją programów telewizyjnych. W szczególności pojawiły się problemy w stosowaniu obniżonej 8-proc. stawki VAT na usługi produkcji programów telewizyjnych.
Zakres stosowania obniżonej stawki określa załącznik nr 3 do ustawy o VAT, który w pozycji 164 przewiduje stosowanie obniżonej stawki VAT na usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych – wymienione w grupowaniu 59.11.1 PKWiU. Przedrostek „ex.” oznacza, że zakres preferencji jest węższy niż cały zakres usług mieszczący się w grupowaniu 59.11.1 i ograniczony jest tylko do niektórych usług z trzech określonych przez PKWiU grup, tj.: usług związanych z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych 59.11.10; usług związanych z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo 59.11.11; usług związanych z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo 59.11.12.
Porównanie zakresu usług zawartego w ustawie i przepisów statystycznych prowadzi do wniosku, że z obniżonej stawki VAT korzystają usługi w zakresie produkcji programów telewizyjnych, które nie są produkcjami reklamowymi (np. produkcji teleturniejów telewizyjnych, programów informacyjnych), natomiast stawkę 23-proc. należy stosować do innych rodzajów produkcji, tj. produkcji filmów kinowych i nagrań wideo.
Niestety, w ostatnim czasie organy podatkowe zaczęły dążyć do ograniczenia stosowania obniżonej stawki VAT na usługi produkcji przez przyjęcie definicji programu telewizyjnego zamieszczonego w ustawie o radiofonii i telewizji. Na potrzeby tej ustawy zdefiniowano program telewizyjny jako uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam i innych przekazów, regularnie rozpowszechniany, pochodzący od jednego nadawcy – czyli popularną ramówkę. Natomiast produkcja poszczególnych programów telewizyjnych (np. odcinka teleturnieju) jest produkcją audycji telewizyjnej, a ta – zdaniem fiskusa – nie jest objęta preferencyjną stawką VAT (np. interpretacja nr IBPP1/443-442/11/AL).
Zdaniem organów podatkowych stosowanie definicji zawartej w ustawie o radiofonii i telewizji jest konieczne z uwagi na brak legalnej definicji programu telewizyjnego w ustawie o VAT i przepisach wykonawczych. W efekcie takiego zabiegu, zdaniem organów podatkowych, stawką 8-proc. objęta jest jedynie produkcja całej ramówki – usługi, która w praktyce nie występuje w obrocie gospodarczym. Praktyka ta jest błędna.
Rzeczywiście, w przepisach podatkowych nie ma definicji produkcji programów telewizyjnych, jak też wielu innych definicji używanych w przemyśle filmowym. Jednak w takiej sytuacji należy tego terminu używać w takim znaczeniu, jakie nadają mu klasyfikacje statystyczne.
Odwołanie się z kolei do systematyki PKWiU oraz wyjaśnień do grupowań statystycznych publikowanych na stronie GUS pozwala na sensowne odczytanie definicji programu telewizyjnego i zastosowanie go dla potrzeb VAT. I tak w objaśnieniach do grupowania 59.11 czytamy, że tym grupowaniem są objęte filmy kinowe, nagrania wideo, programy telewizyjne (seriale TV, programy dokumentalne) i reklamy telewizyjne. Z kolei wyjaśnienia do grupowania 59.11.13.0: wskazują, że pod tym symbolem sklasyfikowane są usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych, na żywo lub odtwarzanych z nagrań, takich jak: talk show, programy rozrywkowe, sportowe itp.
Analiza wyjaśnień do PKWiU prowadzi zatem do oczywistego wniosku, że programem telewizyjnym w rozumieniu PKWiU jest jeden odcinek produkcji telewizyjnej, który stanowi odrębną całość ze względu na treść, a nie ramówka – czyli uporządkowany zestaw audycji.

Prawidłowe odczytanie przepisu prowadzi do przywrócenia możliwości stosowania stawki 8-proc. przy usługach produkcji w znacznie szerszym zakresie, niż akceptuje to fiskus

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Księgowość i Podatki, Bartosz Bogdański

lista aktualności