Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

30-01-2012
Czy VAT wyłączy zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek PCC od dawna jest przedmiotem wielu kontrowersji w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Od wielu lat konkurują ze sobą dwa podstawowe poglądy. Jeden sprowadza się do uznawania pieniędzy za rzeczy, drugi odnosi się do analizy miejsca wykonywania praw majątkowych z umowy pożyczki. Istnieją jednak inne okoliczności, które mogą skutkować brakiem opodatkowania lub zwolnieniem umowy pożyczki z PCC. Jakie?

Niezależnie od analizy umowy pożyczki pod kątem jej przedmiotu dla potrzeb PCC, należy pamiętać o możliwości wyłączenia spod tego podatku tych pożyczek, które udzielane są w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej: ustawa o PCC) przewidziano bowiem sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu PCC. Dotyczy to m.in. czynności cywilnoprawnych, z których dokonania przynajmniej jedna ze stron takiej umowy jest opodatkowana VAT lub jest z VAT zwolniona (z określonymi wyjątkami). Pożyczka udzielana przez zagranicznego przedsiębiorcę w ramach działalności opodatkowanej VAT, na rzecz osoby posiadającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, powinna zostać zakwalifikowana jako import usługi pośrednictwa finansowego, zwolnionej z VAT. W takiej sytuacji, pożyczka nie podlega PCC.

Temu rozwiązaniu towarzyszy przewidziane w ustawie o PCC zwolnienie dla pożyczek, udzielanych przez przedsiębiorców niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek. Nie są przewidziane żadne dodatkowe warunki, by pożyczkodawca mający miejsce zamieszkania w Polsce skorzystał z przytoczonego zwolnienia. W ustawie o PCC nie ma również wskazówek, w jaki sposób należy udokumentować fakt, że w danej sprawie pożyczka została otrzymana przez zagranicznego przedsiębiorcę, prowadzącego wymienioną działalność finansową. Należy uznać, że dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. O charakterze pożyczkodawcy może świadczyć treść samej umowy pożyczki. Podatnik (pożyczkobiorca) może też np. przedstawić wyciąg ze stosownych rejestrów, określających co jest przedmiotem działalności pożyczkodawcy. Mogą to być również np. wydruki z ewidencji księgowej pożyczkodawcy (o ile zostanie ona udostępniona), z której będzie wynikało, że udzielanie pożyczek i kredytów nie jest w jego przypadku incydentalne, tj. poza głównym przedmiotem działalności.

Monika M. Dziedzic, partner, radca prawny i doradca podatkowy w MDDP

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Ewa MAtyszewska

lista aktualności