Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

02-03-2012
Aport prawa majątkowego to opodatkowana usługa

Wkład w postaci know-how wnoszony przez komandytariusza podlega VAT

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził niekorzystne dla podatników stanowisko w sprawie VAT od  aportu (sygnatura akt: I FSK 704/11). Sąd uznał, że wniesienie know-how aportem do spółki komandytowej jest czynnością opodatkowaną. To pierwszy wyrok NSA dotyczący tej kwestii.

Spór w sprawie dotyczył interpretacji. Z wniosku wynikało, że w 2009 r. została zawiązana spółka komandytowa. Jeden z komandytariuszy wniósł do niej wkład niepieniężny w postaci know-how. Komandytariusz ten nie jest podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka zapytała, czy jej aport podlega. W jej ocenie nie. Co prawda od 1 kwietnia 2009 r. wnoszenie aportów do spółek prawa handlowego i cywilnego podlega VAT, ale dotyczy to sytuacji, gdy aport wnosi podatnik VAT.

Fiskus nie podzielił tej argumentacji. Zauważył, że pojęcie know-how określa całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy o technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu. Jego zdaniem wniesienie aportem know-how przez komandytariusza do spółki  jest działalnością w rozumieniu ustawy o VAT, a wnoszący jest podatnikiem.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Wniesienie aportu w postaci know-how stanowi wykorzystanie go w sposób ciągły. Dlatego WSA zgodził się z fiskusem, że jest to prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Spółka przegrała też przed  Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zdaniem sądu w wypadku know-how wniesionego aportem do spółki ciągłość wykorzystywania jest oczywista.

– Nie jest to czynność jednorazowa, ale przekazanie i uzyskiwanie przychodu w sposób ciągły – podkreślał sędzia NSA, prezes Izby Finansowej Marek Zirk-Sadowski.

Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP, potwierdza, że wniesienie aportu jest czynnością podlegającą VAT. Aby ją opodatkować, niezbędne jest ustalenie, czy wnoszący aport działa jako podatnik, tj. wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

– NSA uznał, że tak, ponieważ zgodnie z art. 15 ustawy działalnością gospodarczą jest także wykorzystywanie wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych – zauważa Tomasz Michalik.

W ocenie eksperta taka generalna teza pozwala sądzić, że każdorazowe wniesienie aportu stanowi czynność opodatkowaną, w której wnoszący aport jest podatnikiem.

Wyrok jest prawomocny.

 

Źródło: Rzeczpospolita/ Aleksandra Tarka

lista aktualności