Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

05-04-2012
Samotnym rodzicem wystarczy być jeden dzień

Wspólnie rozliczyć się z dzieckiem wychowywanym w pojedynkę mogą także osoby, które w trakcie 2011 r. zmieniły stan cywilny albo zrobiła to ich pociecha

Złożenie PIT z dzieckiem może być bardzo korzystne. Podatek oblicza się od połowy dochodu, a potem mnoży przez dwa. Taka danina jest niższa ze względu na m.in. dwie kwoty wolne od podatku.

Zainteresowani muszą spełnić kilka warunków, m.in.:

- posiadać status osoby samotnie wychowującej dziecko,

- wyrazić wniosek o preferencyjne rozliczenie w zeznaniu złożonym do 30 kwietnia 2012 r.

Z możliwości tej nie skorzystają ci, którzy rozliczają się według stawki liniowej 19 proc., opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Trzy grupy dzieci

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT  prawo do preferencyjnego rozliczenia ma osoba samotnie wychowująca dzieci:

1) małoletnie do 18. roku życia,

2) bez względu na ich wiek, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) uczące się do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT (skala podatkowa) lub art. 30b (m.in. dochody z giełdy), przekraczających łącznie 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Nie cały rok

Co ważne, by skorzystać z preferencji, nie trzeba być samotnym rodzicem przez cały rok. Wystarczy spełniać ustawowe warunki tylko przez miesiąc, tydzień, a nawet jeszcze krócej.

– Okres samotnego wychowywania może trwać nawet jeden dzień, np. w sytuacji narodzin dziecka w trakcie roku podatkowego bądź śmierci jednego z rodziców – napisał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 stycznia 2012 r. (IBPBII/1/415-866/11/HK).

Nie ma też przeszkód, by ze wspólnego rozliczenia skorzystała samotna matka, która wyszła za mąż w trakcie 2011 r. Również podatnik, który uzyskał rozwód w trakcie roku, ma prawo rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 czerwca 2010 r. (ILPB2/415-378/10-2/TR).

Rodzic może też złożyć wspólny PIT, jeśli w trakcie roku jego dziecko zmieni stan cywilny. Mówi o tym interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 1 kwietnia 2011 r. (IPPB4/415-157/11-2/MP). Sprawa dotyczyła kobiety samotnej mającej 23-letnią córkę, która wyszła za mąż 1 maja 2010 r. Dyrektor IS stwierdził, że nie trzeba być samotnym rodzicem przez cały rok. Wystarczy, aby taki stan zaistniał w trakcie roku.

Anna Misiak doradca podatkowy w MDDP

Rozliczenie z dzieckiem może być szczególnie korzystne dla osób najlepiej zarabiających, które przekroczyły pierwszy próg podatkowy. Przepisy dotyczące tej preferencji budzą jednak wiele wątpliwości. Pomimo zmiany pozostają na tyle nieprecyzyjne, że mogą być różnie interpretowane. W praktyce może to oznaczać kłopoty nie tylko dla osób pozostających w konkubinacie, ale także dla tych, którzy w wychowaniu dziecka korzystają z pomocy drugiego z rodziców, mimo iż nie pozostają w żadnym związku, a dziecko mieszka tylko z jednym z nich. To, w jaki sposób nowe przepisy będą weryfikowane przez urzędy skarbowe, okaże się dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

Źródło: Rzeczpospolita/Monika Pogroszewska

lista aktualności