Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

22-11-2016

Obrót z wynajmu świetlic zbyt mały w stosunku do nakładów na budowę

Niezbędnym warunkiem powstania prawa do odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika.
21-11-2016

Umowy spółki i umowy wspólnego przedsięwzięcia z obowiązkiem dokumentacyjnym

PIT/CIT | Organy badają rynkowy charakter proporcji podziału zysków i strat nawet wtedy, gdy umowa spółki była zawarta w roku, kiedy obowiązek dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji nie był jeszcze jasno wskazany w przepisach.
17-11-2016

Dokumentacja cen transferowych dla umowy cash poolingu

Cash pooling jest instrumentem od wielu lat wykorzystywanym przez grupy kapitałowe do zarządzania płynnością, a jego celem jest obniżenie kosztów krótkoterminowego finansowania działalności bieżącej podmiotu.
15-11-2016

Gminie przysługuje częściowe prawo do odliczenia podatku

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do działalności gospodarczej, jak i do innych celów, gdy nie może on przypisać tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej, (...).
15-11-2016

Dane jednostki budżetowej na fakturze tylko obok danych samorządu

Po dokonaniu od 1 stycznia 2017 r. „scentralizowania" rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług faktury dotyczące dostaw towarów/usług na rzecz gminy winny zostać wystawiane tylko na nią jako jednostkę samorządu terytorialnego (...).
1  « Poprzedni  25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33  Następny »  89