Referencje

 • „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Adama oraz innych prowadzących Program przeszliśmy przez najtrudniejszy, wczesny etap rozwoju firmy."

  Marek Dziubański
  Medicalgorithmics S.A.
 • "Jednym z ważnych punktów w rozwoju Spółki był grant, uzyskamy przez Apeiron jako laureata programu Innowator.Współpracy z Adamem, między innymi, zawdzięczamy dzisiejszą dobrą pozycję."

  Michał Bieniek
  Apeiron Synthesis Sp. z o.o.

Przygotowujemy dedykowane programy edukacyjno – szkoleniowe, zapewniające merytoryczną pomoc dla środowisk naukowych w nabywaniu wiedzy i narzędzi biznesowych, niezbędnych do podejmowania własnych przedsięwzięć gospodarczych:

 • Gra strategiczna – program umożliwiający uczestnikom poznanie istotnych zasad prowadzenia biznesu i „wejście w buty przedsiębiorcy” przy pomocy gry strategicznej, symulującej warunki działania innowacyjnych firm na konkurencyjnych rynkach,

 

 • Indywidualne programy szkoleniowe adresujące wybrane kwestie istotne dla rozwoju innowacyjnego biznesu (np. badanie i budowanie rynku dla nowych projektów, rozwijanie sprzedaży w warunkach B2B, B2C itd.) oraz rozwijające kompetencje środowisk naukowych i instytucji nauki.