Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

20-06-2013
Wygrana ekspertów MDDP przed NSA – wydatki na usługi gastronomiczne można zaliczyć do kosztów podatkowych

Eksperci MDDP  dla jednego ze swoich Klientów (firma z branży farmaceutycznej) wygrali sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym– uzyskując wyrok, na podstawie którego możliwe jest zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na zakup usług gastronomicznych w restauracjach na potrzeby odbywanych w takich lokalach spotkań promocyjnych.
Sąd przychylił się do stanowiska ekspertów MDDP, zgodnie z którym  nie można uznać wydatków tego rodzaju za przejaw reprezentacji. Konieczne jest uwzględnienie historycznego rozdziału w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych działań reklamowych od reprezentacyjnych, a spotkania promocyjne są bezsprzecznie przejawem działalności reklamowej. Wobec powyższego również wydatki na zakup usług gastronomicznych serwowanych uczestnikom spotkań promocyjnych odbywanych w restauracjach uznać należy za wydatki ponoszone na reklamę produktów leczniczych i w konsekwencji - wydatki stanowiące koszt podatkowy.
Wyrok wydany jest w indywidualnej sprawie, ale ma jednak istotne znaczenie dla całej branży – w szczególności, że w ostatnim czasie nie tylko organy podatkowe, ale również sądy administracyjne I instancji wydawały niekorzystne dla podatników orzeczenia w podobnych sprawach.
Wydając wczorajsze orzeczenie skład orzekający uwzględnił również wyrok siedmiu sędziów NSA z 17 czerwca 2013 r. (sygn. II FSK 702/11), w którym NSA uznał, że nie można traktować wydatków na usługi gastronomiczne z góry jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym, w sytuacji gdy zakup tych usług związany był z biznesowymi kolacjami, lunchami z kontrahentami, mającymi związek z zawarciem kontraktu. 
Oba orzeczenia mogą służyć  do obrony możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych spotkań promocyjnych produktów leczniczych w restauracjach, a także spotkań promocyjnych organizowanych w stosunku do produktów innych niż produkty lecznicze.
 

lista aktualności