Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

24-06-2013
Kolejny sukces ekspertów MDDP – zabudowa meblowa opodatkowana niższą – 8% stawką VAT

24 czerwca br.  NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę dotycząca stosowania 8% stawki VAT dla zabudowy meblowej. NSA podzielił stanowisko prezentowane przez ekspertów MDDP, reprezentujących stronę skarżącą i orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów, w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stanowi usługę modernizacji, opodatkowaną stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 u.p.t.u.

Uchwała NSA stanowi przełom w dotychczasowym niejednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych. Organy podatkowe konsekwentnie odmawiały stosowania obniżonej stawki VAT do zabudowy meblowej. Również NSA wydał w 2012 r. niekorzystny wyrok twierdząc, że w tym przypadku mamy do czynienia z dostawą towarów a nie świadczeniem usług. Uchwała zamyka dotychczasową dyskusję, przede wszystkim pozwoli na ujednolicenie praktyki w zakresie stosowanej stawki VAT dla trwałej zabudowy meblowej, wyeliminuje istniejące rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych, co pozwoli na wyrównanie pozycji konkurencyjnej podmiotów z tej branży. Nie bez znaczenia jest również aspekt społeczny tej sprawy - na korzystnym rozstrzygnięciu NSA skorzystają osoby wykańczające i remontujące mieszkania i domy. Uchwała NSA wiąże wszystkie składy sędziowskie, które będą orzekać w przyszłości w sprawach analogicznych do tej rozstrzygniętej przez NSA w uchwale. Nie ma ona wprawdzie mocy wiążącej dla organów podatkowych, jednak zastosowanie się do niej przez podatników w zasadzie gwarantuje wygraną w razie sporu z organami podatkowymi.

lista aktualności