Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

27-09-2010
Konferencja podatkowa dla branży kosmetycznej

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz firma doradcza MDDP zapraszają Państwa na konferencję podatkową dla branży kosmetycznej. Organizujemy robocze spotkanie dla Właścicieli i Zarządów firm, w trakcie którego przedstawimy najbardziej interesujące zagadnienia z obszarów podatku od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Zapraszamy do wspólnego budowania coraz lepszych organizacji!

Tematyka:

    1. Obszary oszczędności podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

    2. Obszary oszczędności podatkowych w zakresie podatku VAT. Planowana nowelizacja ustawy o VAT.

    3. Podatek akcyzowy – kwestie wrażliwe i dyskusyjne.

Miejsce i termin:
Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, ul. Postępu 17a, Warszawa
21 października 2010 r., godz. 10.00 – 15.30

Prelegenci:

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP. Jest cenionym ekspertem w zakresie zagadnień związanych z rozliczeniami podatku VAT. Prowadzi złożone projekty z zakresu planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych firm. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z branży paliwowej, motoryzacyjnej i informatycznej oraz firm z sektora dóbr konsumpcyjnych. Jest autorką wielu publikacji z zakresu podatku VAT. W latach 1996 - 2004 pracowała w Zespole VAT, ceł i akcyzy warszawskiego biura Ernst & Young, gdzie stworzyła i przez wiele lat kierowała zespołem przeprowadzającym przeglądy podatkowe oraz badania typu due diligence.

Paweł Szymański, doradca podatkowy w MDDP. Posiada wieloletnie doświadczenie jako specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest cenionym ekspertem w zakresie optymalizacji podatkowej oraz tworzenia struktur podatkowych przy przekształceniach własnościowych i kapitałowych. W międzynarodowych firmach doradczych zdobył szeroką wiedzę i doświadczenie w realizacji audytów podatkowych oraz przeglądów typu due diligence. W takcie wieloletniej praktyki świadczył usługi w zakresie problematyki podatkowej dla branży motoryzacyjnej, finansowej, energetycznej, firm z sektora mediowego oraz sektora FMCG.

Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych i branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej. W latach 2002-2004 pracowała w Zespole VAT, ceł i akcyzy Ernst & Young, a poprzednio od 1998 r. w Zespole VAT PricewaterhouseCoopers.

Krzysztof Flis, doradca podatkowy w MDDP. Jest ekspertem w zakresie konsekwencji podatkowych i celnych międzynarodowych transakcji związanych z obrotem towarowym. Specjalizuje się także w postępowaniach podatkowych i celnych. Zdobył duże doświadczenie w zakresie problematyki podatkowej typowej dla branży motoryzacyjnej oraz producentów wyrobów akcyzowych. Reprezentował wielu kluczowych klientów w postępowaniach podatkowych i celnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Kierował kompleksowymi projektami z zakresu przygotowania do zmian wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla kilku dużych firm produkcyjnych. W latach 2005-2007 Krzysztof doradzał w projektach mających na celu implementację kompleksowych rozwiązań podatkowych i celnych, a także związanych z nimi zmian w strukturze biznesowej przedsiębiorstw. Od 2006 roku jest wiceprzewodniczącym Grupy ds. Podatku Akcyzowego w Radzie Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN. W latach 1995-2005 roku pracował w Ernst & Young w Zespole VAT, ceł i akcyzy.

lista aktualności