Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

24-07-2009
Prace legislacyjne Sejmu zmierzające do wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. instytucji darowizny na wypadek śmierci

W Sejmie trwają właśnie prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. instytucji darowizny na wypadek śmierci.

Instytucja darowizny zakłada, że darczyńca będzie mógł rozporządzać swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Obdarowany stanie się właścicielem przedmiotu darowizny dopiero z chwilą śmierci darczyńcy jednak bez potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego.

- Do tej pory brak było możliwości dysponowania majątkiem mortis causa, czyli na wypadek śmierci. Wprowadzenie tej instytucji pozwoli darczyńcy rozdysponować za życia poszczególne składniki swojego majątku - darczyńca będzie mógł wskazać osobę, która przejmie np. jego przedsiębiorstwo, udziały w przedsiębiorstwie lub otrzyma konkretny dom. - mówi Anna Misiak, ekspert w zakresie podatków osobistych w firmie doradczej MDDP.

Majątek objęty darowizną na wypadek śmierci nie będzie wchodził do zachowku, jeśli darczyńca złoży w tym względzie stosowne oświadczenie, a okres miedzy zawarciem umowy darowizny na wypadek śmierci a śmiercią darczyńcy wyniesie więcej niż dwa lata.  Obdarowany będzie wyłączony z odpowiedzialności za długi spadkowe.

Darowizna na wypadek śmierci zostanie objęta podatkiem od spadków i darowizny. Do obdarowanego będą jednak miały zastosowanie wszystkie zwolnienia i wyłączenia przewidziane w przepisach o podatku od spadków i darowizn.

Jeśli ten temat jest dla Państwa interesujący, służymy komentarzami ekspertów z firmy doradczej MDDP.
 
Kontakt do biura prasowego MDDP:
 
Agnieszka Kapuśniak

tel. (48) (22) 322 68 88
fax. (48)(22) 322 68 89
mob. (48) 509 157 043

lista aktualności