Referencje

  • „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Adama oraz innych prowadzących Program przeszliśmy przez najtrudniejszy, wczesny etap rozwoju firmy."

    Marek Dziubański
    Medicalgorithmics S.A.
  • "Jednym z ważnych punktów w rozwoju Spółki był grant, uzyskamy przez Apeiron jako laureata programu Innowator.Współpracy z Adamem, między innymi, zawdzięczamy dzisiejszą dobrą pozycję."

    Michał Bieniek
    Apeiron Synthesis Sp. z o.o.

Pracujemy z gronem ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenia w biznesowej współpracy ze środowiskami naukowymi. Dzięki zamkniętym z sukcesem projektom oraz wdrożeniom innowacyjnych przedsięwzięć możemy się również odwołać do doświadczeń przedsiębiorców, którzy już uruchomili biznes oparty na komercjalizacji osiągnięć naukowych: 

 

Adam Kostrzewa