Referencje

 • „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Adama oraz innych prowadzących Program przeszliśmy przez najtrudniejszy, wczesny etap rozwoju firmy."

  Marek Dziubański
  Medicalgorithmics S.A.
 • "Jednym z ważnych punktów w rozwoju Spółki był grant, uzyskamy przez Apeiron jako laureata programu Innowator.Współpracy z Adamem, między innymi, zawdzięczamy dzisiejszą dobrą pozycję."

  Michał Bieniek
  Apeiron Synthesis Sp. z o.o.

partner


Adam dysponuje ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie fuzji i przejęć (M&A), finansów i doradztwa, dla Klientów polskich i międzynarodowych. Adam ma szerokie doświadczenie dotyczące wielu branż przemysłowych i usługowych, w tym między innymi usług finansowych, ubezpieczeń, przemysłu cementowego, FMCG, branży paliwowej i innych.

Oprócz doświadczenia w doradztwie dla biznesu Adam ma również praktyczne doświadczenie operacyjne w biznesie międzynarodowym – był odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz raportowanie w Aviva Polska.

Szczególnie istotnym obszarem kompetencji są specyficzne doświadczenia związane z transferem technologii, komercjalizacją rezultatów badań naukowych oraz doradztwem dedykowanym dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Adam współpracuje w tym zakresie z licznymi spółkami funkcjonującymi w tej sferze, jak również z instytucjami takimi jak, przykładowo, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W toku swojej aktywności zawodowej Adam przygotował i przeprowadził wiele transakcji zakupu i sprzedaży spółek, w tym również w sferze transferu technologii. W ramach działalności doradczej kierował pracami konsultantów przygotowujących projekty istotnych rozwiązań biznesowych dla spółek oraz wdrażających je w praktyce. Doświadczenia doradcze i biznesowe, połączone z solidnymi referencjami dotyczącymi komercjalizacji pozwalają Adamowi skutecznie wspierać działania nowoczesnych firm technologicznych.


Adam jest partnerem MDDP Nauka i Innowacje, działu MDDP utworzonego specjalnie z myślą o wsparciu dla środowisk związanych z nauką i innowacjami, budujących lub rozwijających biznes.

 Języki:

 • angielski