Analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji

Wyceny jako narzędzie do określenia rynkowego poziomu wynagrodzenia

14.06.2023 r. I godz. 10:00-11:30

Platforma ClickMeeting

Udział bezpłatny

Podczas webinarium przekażemy praktyczne wskazówki jak zidentyfikować wszystkie nietypowe transakcje zawierane oraz sporządzić dla nich analizy cen transferowych.

Ponadto opowiemy o wycenach przedsiębiorstw i wartości niematerialnych jako narzędziach do określenia rynkowego poziomu wynagrodzenia. Przedyskutujemy typowe transakcje, których wartość ustalana jest przy pomocy wycen eksperckich oraz powszechnie stosowane na rynku metodologie przeprowadzania wycen.

Zachęcamy do udziału w naszym wydarzeniu!

***

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

 • Czym jest transakcja kontrolowana? – przykłady
 • Identyfikacja nietypowych transakcji – praktyczne wskazówki.
 • Omówienie najważniejszych aspektów analiz cen transferowych dla nietypowych transakcji.
 • Omówienie sposobu przygotowania analiz porównawczych i analiz zgodności dla przykładowych nietypowych transakcji.
 • Wyceny jako narzędzie do określenia rynkowego poziomu wynagrodzenia.
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się dokumentowaniem transakcji w zakresie cen transferowych.
 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych.
 • Dla przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których rozliczenia handlowe są ważnym elementem procesu biznesowego. 
 • Webinar skierowany jest dla osób spoza Warszawy lub preferujących wydarzenie w formie online.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertom MDDP.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
Magdalena Dymkowska

Partner
Email: magdalena.dymkowska@mddp.pl
Tel.: +48 501 108 261

Jakub Patalas

Menedżer
Email: jakub.patalas@mddp.pl
Tel.: +48 501 141 923