MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

COVID-19: Kluczowe zmiany w funkcjonowaniu sądów administracyjnych

Obecna sytuacja epidemiczna doprowadziła do tego, że Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oraz wojewódzkie sądy administracyjne wdrożyły szereg ważnych zmian w funkcjonowaniu, które mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla wszystkich podatników, których sprawy będą rozpatrywały sądy administracyjne.   Skierowanie wszystkich spraw na posiedzenia niejawne W związku z ogłoszeniem na terytorium całego kraju czerwonej strefy, NSA i…

digital surveillance

Wysokość wynagrodzenia płatnika nieproporcjonalna do ilości obowiązków

Regulacje dotyczące wynagrodzenia przyznawanego przez Skarb Państwa dla płatników funkcjonują już od 1998 r. w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej. Szczegółowe zasady jego ustalania reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz Skarbu Państwa. Źródło: Rzeczpospolita Ekspert: Monika Dziedzic, Jacek Wojtach

WEBINAR – Alternatywne formy prowadzenia działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych – „CIT estoński” i inne rozwiązania praktyczne

MDDP wraz z Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową organizują wspólny webinar „Alternatywne formy prowadzenia działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych – „CIT estoński” i inne rozwiązania praktyczne”. W programie spotkania A. Wstęp – Zasady opodatkowania sp. k. i sp. j. według nowelizacji ustawy o PIT i CIT: 1. objęcie…