MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Zniesienie stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednocześnie opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni w rozliczeniachi obowiązkach podatkowych? Co się zmienia już teraz? Podatek od przychodów z budynków Zwolnienie z obowiązku uiszczania podatku od przychodów z budynków w trakcie obowiązywania stanu pandemii obowiązuje jedynie do końca maja 2022 r. Od czerwca 2022 r. podatek wraca na normalnych zasadach. Szerzej…

Koszty w spółkach uzyskujących przychody zwolnione i opodatkowanie

Podatnik uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu i przychody zwolnione z podatku dochodowego ma obowiązek wyodrębnić i przypisać przychody oraz koszty odpowiednio do przychodów opodatkowanych i zwolnionych. W realiach gospodarczych jednoznaczne i precyzyjne przypisanie niektórych kosztów do danego źródła przychodów – zwolnionego lub podlegającego opodatkowaniu – nie zawsze jest możliwe. Sposób właściwego przypisywania kosztów, które nie dają się zaklasyfikować do jednego ze źródeł został określony w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób…

Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów

Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają z projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Po wejściu w życie, rozporządzenie będzie wywierać bezpośrednie skutki w każdym państwie członkowskim UE – nie będzie…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

W tym trudnym momencie, gdy nasze oczy i serca zwrócone są w stronę Ukrainy, wszyscy potrzebujemy przede wszystkim nadziei na lepsze jutro. Dlatego z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy naszym klientom, pracownikom, współpracownikom, partnerom biznesowym i przyjaciołom wiary w bezpieczną przyszłość oraz spokoju w sercach. Oby ten szczególny czas był dla każdego i każdej z nas momentem na refleksję i odpoczynek w gronie najbliższych. Niech wraz z budzącą się do życia przyrodą odrodzi się…

Opodatkowanie VAT usług finansowych – szansa czy pułapka?

Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych i opodatkowania ich stawką podstawową VAT (23%) wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu podatników, w szczególności w przypadkach, gdy usługi te stanowią marginalną część działalności, a jednocześnie skutkują ograniczeniem prawa do odliczenia VAT w postaci konieczności stosowania współczynnika VAT. Niestety podobnie jak wiele regulacji wprowadzanych w ramach tzw. polskiego ładu, również regulacja dotycząca opcji…

Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw

23 lutego Komisja Europejska zaprezentowała projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja, biorąc pod uwagę rozmiar europejskiej gospodarki, oraz unijne cele w zakresie zielonej transformacji energetycznej i poszanowania praw człowieka zaproponowała ustanowienie ram prawnych, które zobligują przedsiębiorstwa do dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony praw człowieka i ochrony środowiska w ramach swojego łańcucha dostaw. Projekt zakłada, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do identyfikowania niekorzystnych…

Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych – co z oświadczeniem PIT-2?

Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.), wprowadził liczne modyfikacje do obowiązujących przepisów podatkowych. Jedną z nich jest zmiana dotychczasowych zasad opodatkowania przychodów z najmu, która może mieć wpływ również na mechanizm liczenia zaliczek ze stosunku pracy. Zgodnie z regulacjami Polskiego…

Kursy walut dla faktur korygujących w projekcie SLIM VAT 3 – dużo uproszczeń i trochę komplikacji

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii zastosowania właściwych kursów walut przy wystawianiu faktur korygujących w walucie obcej – a stosowane zasady w dużym stopniu opierają się na utrwalonej praktyce interpretacyjnej. Ministerstwo Finansów przyznaje, że taka sytuacja mogła powodować poczucie niepewności prawa u podatników.  Z tego względu, resort w ramach pakietu SLIM VAT 3 przedstawił propozycje uregulowań w tym zakresie. W wyjaśnieniach propozycji i kierunków…

Jakie konsekwencje z zakresu cen transferowych niesie za sobą exit fee?

Exit fee, czyli tzw. opłata od transferu z tytułu podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest pojęciem, które często budzi wątpliwości podatników. Ważne jest, aby przy jej wprowadzeniu, poza analizą konsekwencji podatkowych, przenalizować również aspekty dotyczące cen transferowych. Opłata ta często słusznie kojarzona jest z restrukturyzacją. Tym samym może ona przykładowo być zapłatą za zaprzestanie działalności, przeniesienie potencjału zysku, transfer bazy danych, czy elementu…

Warto walczyć o swoje z organami podatkowymi – korzystne orzecznictwo

Jeden z ostatnich wyroków NSA, z dnia 11 lutego br., sygn. akt II FSK 1544/20, orzekł, iż niedopuszczalne jest szacowanie przez organ podatkowy nominalnej wartości udziałów przy wniesieniu aportu do spółki. Zdaniem NSA, w kompetencji organów nie należy również kwestionowanie proporcji, według której wartość aportu została wniesiona na kapitał zakładowy. Transakcje znajdujące się pod lupą organów podatkowych Transakcje kapitałowe wciąż pozostawiają wiele wątpliwości. Nie tylko sposób ich realizacji może…