MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce

„Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce” będą tematem webinarium MDDP organizowanego we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej, które w środę, 21 kwietnia o godz. 11.00 poprowadzi Tomasz Michalik i Magdalena Jaworska. W programie spotkania: 1. Zmiany w rozliczeniach w handlu wewnątrzwspólnotowym, w tym sprzedaży wysyłkowej do innych państw UE (rejestracja na VAT i rozliczenia VAT…

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa UMCS „Opodatkowanie spółek”

16 kwietnia odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, której patronem merytorycznym zostało MDDP. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest „Opodatkowanie spółek”, a podczas konferencji rozważane będą relacje pomiędzy prawem handlowym a prawem podatkowym, ponieważ funkcjonowanie spółek związane jest z dokonywaniem czynności prawnych, które…

SLIM VAT 2 – co nas czeka w zakresie ulgi na złe długi

W ramach upraszczania rozliczeń VAT Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną odsłonę pakietu zmian w obszarze VAT, tzw. pakiet SLIM VAT 2.  Planowane zmiany zakładają m.in dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, w którym Trybunał stwierdził niezgodność z Dyrektywą VAT polskich regulacji w obszarze ulgi na złe długi. Regulacje te umożliwiają podatnikom – wierzycielom, pod pewnymi warunkami, skorygowanie podatku VAT należnego…

Danina solidarnościowa a odliczenie straty podatkowej w PIT

Danina solidarnościowa została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego w 2019 r. i dotyczy podatników, których dochód roczny po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń przekracza 1 mln zł. Ustawowa konstrukcja 4% daniny, należnej od podstawy przekraczającej wskazaną kwotę, rodzi liczne wątpliwości praktyczne co do zasad jej obliczania. Jednym z przykładów jest możliwość uwzględniania w podstawie naliczenia daniny wartości straty poniesionej ze źródła przychodów branego pod uwagę do wyliczenia daniny. Strata w ustawie o PIT Podatkiem…

Tomasz Michalik i Alicja Sarna podczas XIV Konferencji Prawa Podatkowego

W dniach 16-17.04 odbywa się w Konferencja Prawa Podatkowego „Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ, na której wystąpi Tomasz Michalik i Alicja Sarna. Konferencja umożliwia uczestnikom poszerzenie wiedzy, a dla ekspertów i praktyków to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń. Tegoroczne panele podczas konferencji obejmą: -…

WEBINAR – Strategia podatkowa – nowe wyzwania dla podatników

Od stycznia 2021 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej największych podatników na ich stronach internetowych. Przepisy budzą szereg kontrowersji, w szczególności co do zakresu obowiązków, które nakładają, a w przestrzeni medialnej narosło wokół nich wiele mitów. Zastosowanie zbyt ostrożnościowego podejścia i szerokiego rozumienia obowiązku może narazić przedsiębiorstwo na niepotrzebne ryzyko biznesowe…