MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Dlaczego ceny transferowe mogą mieć istotne znaczenie na potrzeby zastosowania ulgi IP Box?

W obowiązującym stanie prawnym polscy podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi IP Box, tj. preferencyjnego opodatkowania 5% stawką dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga IP Box skierowana jest do podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową i ma na celu pobudzenie w polskiej gospodarce rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Rozważając możliwość skorzystania z ulgi IP Box warto pamiętać, że jej praktyczna implementacja może wiązać się z koniecznością…

WEBINAR – Faktury korygujące po nowemu

1 stycznia 2021 r. weszły w życie istotne zmiany do ustawy o VAT w zakresie tzw. pakietu SLIM VAT. Wdrożone zmiany miały na celu uproszczenie rozliczeń prowadzonych przez podatników, ale w praktyce nie zawsze tak jest. Wątpliwości i problemy praktyczne dotyczą przede wszystkim rozliczania faktur korygujących „in minus”. Mając na uwadze powyższe, już w poniedziałek,…

Brexit zmienił zasady rozliczania VAT

Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy ich transakcja faktycznie jest eksportem, czy nie. Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowanie jako eksport, z zastosowaniem stawki 0 proc. VAT, wymaga spełnienia kryterium dostawy, wywozu przez określone podmioty w łańcuchu dostaw i właściwego udokumentowania. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Ekspert: Agnieszka Kisielewska

Zbliżające się terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r. oraz 2020 r.

Pierwszy kwartał 2021 r. w przypadku podatników spełniających określone kryteria (szczegóły poniżej), może wiązać się z koniecznością dopełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych dotyczących lat podatkowych 2019 oraz 2020. Poniżej zaprezentowane zostały obowiązki za 2019 r., których terminy realizacji zostały przedłużone zgodnie z czwartą wersją tarczy antykryzysowej. Przygotowanie dokumentacji grupowej, tzw. Master file, w terminie…

MDDP partnerem projektu ELSA Poland – Law@Web

MDDP wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland  organizuje cykl warsztatów “Law@Web | Tax Law by MDDP”. Law@WEB to warsztaty online z zakresu prawa podatkowego: VAT, CIT, PIT, cen transferowych i postępowań podatkowych. Cele projektu to: ✅poszerzenie wiedzy teoretycznej, praktycznej i specjalistycznej uczestników z prawa podatkowego, ✅przedstawienie bieżących kwestii i problemów prawa podatkowego w…

Nagrody w konkursie z udziałem przedsiębiorców – czy płatnik potrąca 10% PIT?

Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych co do zasady opodatkowane są ryczałtową stawką podatkową w wysokości 10% wygranej. Tak wynika z  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [ustawa o PIT]. Pobór podatku następuje przez płatnika. Przepis nie zawęża w żaden sposób grupy osób i podmiotów, do których zryczałtowana stawka może być stosowana, np. poprzez wskazanie, że nie dotyczy on osób prowadzących działalność gospodarczą uzyskujących nagrody w konkursach w związku z prowadzoną działalności. Stąd, w praktyce…