MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Korekta cen transferowych a korekta cen transferowych – w czym tkwi różnica?

Pojęcie korekty cen transferowych zdefiniowane zostało w przepisach dopiero w 2019 r., chociaż z terminem tym podatnicy są zaznajomieni już od lat. Mimo iż w zamyśle zdefiniowanie pojęcia korekty cen transferowych miało ułatwić podatnikom sposób ich identyfikacji i rozliczania, w praktyce zrodziło więcej pytań niż odpowiedzi. Trywialnym zdaje się być rozważanie „czy korekta cen transferowych jest korektą cen transferowych”, niemniej w praktyce jest to bardzo istotne pytanie, na które…

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – wpływ pandemii na uprzednie porozumienia cenowe

Kolejnym tematem poruszonym w Wytycznych COVID-19 jest wpływ pandemii na uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements, APA), zarówno już zawarte, jak i będące w procesie negocjacyjnym. Wpływ pandemii COVID-19 odczuło wielu podatników, u większości sytuacja gospodarcza spowodowana globalnym lockdownem miała przełożenie m.in. na spadek przychodów, a w konsekwencji ponoszenie strat, konieczność dokonania zmian w sposobie funkcjonowania czy ograniczeń w prowadzeniu działalności. Jako że pandemia mogła doprowadzić do istotnych zmian w warunkach ekonomicznych…

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – Rządowe programy pomocy

Spowodowane pandemią ograniczenia w działalności przedsiębiorstw wpłynęły znacząco na wyniki wielu podmiotów, które często ledwo utrzymywały się na rynku. Niejednokrotnie wpłynęły one na upadek przedsiębiorstw, a te firmy, którym udało się przetrwać, często mierzą się ze znaczącym spadkiem rentowności. Zgodnie z oczekiwaniami podatników rządy poszczególnych państw udzielały pomocy przedsiębiorstwom działającym w branżach, które zostały najbardziej dotknięte lockdownem i z tego powodu nie generowały przychodów lub były zmuszone do ponoszenia…

WEBINAR – Korekty cen transferowych – wyzwanie I kwartału 2021 roku

W programie spotkania 1. Korekty cen transferowych – zagadnienia ogólne: definicja korekt cen transferowych – przesłanki uznania danego rozliczenia za korektę cen transferowych – na przykładzie wydanych interpretacji i wyroków, istota i cel dokonywania korekt cen transferowych, warunki wskazane w art. 11e Ustawy o CIT dotyczące korekt cen transferowych. 2. Konsekwencje podatkowe (na gruncie podatku…

Ważne zmiany dotyczące właściwości urzędów skarbowych

Od 1 stycznia 2021 r. największych podatników z całego kraju obsługuje jeden urząd skarbowy – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Wojewódzkie wyspecjalizowane urzędy skarbowe odpowiadają zaś za obsługę średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki państwa. Organem odpowiedzialnym za podatek u źródła (WHT) jest Lubelski Urząd Skarbowy. Co zmieniło się od…

Jak poprawnie przygotować korektę JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego składającego się z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Część deklaracyjna odzwierciedla dane zawarte w dotychczas składanych formularzach VAT-7 lub VAT-7K. Część ewidencyjna zawiera informacje o zakupach i sprzedaży za dany okres. Jednakże w porównaniu do plików składanych do 30 września 2020 zakres danych koniecznych do raportowania został rozszerzony w bardzo znaczący sposób. Wprowadzenie nowej…