MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Polski Ład w TP – nowe zasady dotyczące refaktur

O zmianach przepisów w zakresie cen transferowych wynikających z Polskiego Ładu wspominaliśmy już w poprzednich wpisach na naszym blogu (np. https://www.mddp.pl/polski-lad-korekty-cen-transferowych-nowa-odslona-3/). W niniejszym wpisie, chcielibyśmy przybliżyć Państwu zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z Polskim Ładem w zakresie transakcji refaktur. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego Polski Ład rozszerzył katalog zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych. Wprowadzone w ustawie o PIT i CIT zmiany zakładają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla…

Ministerstwo Finansów udziela kolejnych odpowiedzi dotyczących raportowania Country-by-Country

Jak informowaliśmy w naszym wpisie „Nowe (d)oświadczenia, czyli o czym należy pamiętać w cenach transferowych w bieżącym kwartale 2022 r.?”, jednym z obowiązków w zakresie cen transferowych jest złożenie powiadomienia CbC-P. Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które składają informację o grupie podmiotów (tzw. raport CbC-R) w innym państwie niż Polska. W przypadku roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie powiadomienia CbC-P…

Szybszy międzynarodowy rozwój MDDP we współpracy z Osborne Clarke

Prawny dział MDDP łączy siły z globalną siecią Osborne Clarke Na początek zespół tworzy niemal 40 prawników (w tym 5 partnerów), a planowane jest poszerzanie składu osobowego Współpraca pod uznanym międzynarodowym szyldem otwiera nowe możliwości rozwoju firmy, a jej klientom zapewnia dostęp do globalnego know-how i kontaktów biznesowych Osborne Clarke. 1 marca na polskim rynku…

Jak ustalić wartość transakcji dla pożyczek wewnątrzgrupowych? – odpowiedź na interpelację poselską

W ostatnich dniach została opublikowana przez MF odpowiedź na interpelację, dotycząca określenia obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji pożyczek wewnątrzgrupowych. Na przestrzeni lat weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych dla wieloletnich umów pożyczek budziła wątpliwości wśród podatników. Istniały bowiem zróżnicowane podejścia, czy wartość transakcji interpretować jako całkowitą wartość kapitału z umowy, czy wartość kapitału pozostającą do spłaty na określony dzień. Dla przypomnienia w przypadku pożyczek, kredytów i depozytów – wartość transakcji…

Nieodpłatne poręczenie również stanowi transakcję w rozumieniu cen transferowych

Identyfikując obowiązki z zakresu cen transferowych należy pamiętać, że nie odnoszą się one wyłącznie do typowych transakcji zakupowych lub sprzedażowych. Potwierdzone zostało to w ramach wielu interpretacji i wyroków dotyczących transakcji i innych zdarzeń gospodarczych, które nie wpisują się w słownikową definicję pojęcia „transakcja”. Nie dziwi zatem fakt, że na początku lutego br. NSA wydał kolejny wyrok potwierdzający linię orzeczniczą, że nieodpłatne poręczenie również stanowi transakcję w rozumieniu cen transferowych. Szerokie…

Unijny handel uprawnieniami do emisji CO2 – planowane reformy i pytanie o przyszłość systemu

Unijny handel uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) to obecnie jeden z kluczowych instrumentów służących trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie przeciwdziałaniu zmianom klimatu w EU. Przedstawiona przez Komisję Europejską reforma „Fit for 55”  wprowadza szereg rozwiązań dekarbonizacyjnych, obejmujących również zmiany w funkcjonowaniu systemu. Mają one prowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r., co jest głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze…

Działalność społecznie odpowiedzialna – czy może być korzystna podatkowo?

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej corporate social responsibility [dalej: CSR] oznacza „koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i środowiskową w swojej działalności gospodarczej i stosunkach z zainteresowanymi stronami”. Ze względu na rosnącą świadomość społeczną zagadnienia z zakresu projektów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej są przedmiotem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji. CSR to koszt podatkowy – utrwalona linia interpretacyjna W wydawanych przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej…

Korzystna interpretacja w sprawie kontrowersyjnych regulacji rajowych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy o dokumentowaniu pośrednich transakcji z rajami podatkowymi. Na ich podstawie dokumentujemy transakcje z kontrahentem (powiązanym lub nie), jeżeli rzeczywistym właścicielem należności jest podmiot rajowy. Przepisy te wywołały lawinę krytyki, ponieważ nałożyły na podatników obszerne i wymagające obowiązki związane z weryfikacją rozliczeń kontrahentów (np. konieczność uzyskania ich oświadczeń). Istotny wpływ na zakres obowiązków ma ustalenie, czy powinniśmy weryfikować transakcje przychodowe i zakupowe. Niestety literalne brzmienie…

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak przygotować firmę do wdrożenia?

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak przygotować firmę do wdrożenia? 27 kwietnia 2022 roku | godz. 10:00 Udział bezpłatny 27.04.2022 | 10.00: ZAREJESTRUJ SIĘ Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z MDDP zapraszają na spotkanie grupy roboczej ds. podatków i finansów „Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak przygotować firmę do wdrożenia?”. Od 1 stycznia 2022 r. oprócz standardowych faktur papierowych…