MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Wysokość wynagrodzenia płatnika nieproporcjonalna do ilości obowiązków

Regulacje dotyczące wynagrodzenia przyznawanego przez Skarb Państwa dla płatników funkcjonują już od 1998 r. w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej. Szczegółowe zasady jego ustalania reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz Skarbu Państwa. Źródło: Rzeczpospolita Ekspert: Monika Dziedzic, Jacek Wojtach

TSUE: Doliczenie wartości oprogramowania udostępnionego bezpłatnie kontrahentowi w państwie trzecim do wartości celnej importowanych towarów

W wyroku C-509/19 BMW Bayerische Motorenwerke AG (strona skarżąca/BMW) przeciwko Hauptzollamt München (główny urząd celny/HZA) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do kwestii wliczenia kosztów oprogramowania, udostępnianego bezpłatnie przez stronę skarżącą kontrahentom z państw trzecich w celu wytworzenia określonych modułów, które następnie są przywożone na teren Unii Europejskiej, do wartości transakcyjnej zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. b) Unijnego Kodeksu Celnego. BMW sprowadza z krajów trzecich moduły…

Powiązania w rozumieniu cen transferowych w ramach JPK_V7

Na potrzeby nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7, która obowiązuje od 1 października 2020 roku, konieczne jest zidentyfikowanie powiązań występujących pomiędzy podatnikiem i kontrahentami, w celu oznaczenia ich w ramach struktury pliku JPK. Nowy plik JPK_V7 od października 2020 roku mają obowiązek składać wszyscy czynni podatnicy VAT, bez względu na to czy mają status mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu…

Powiązania w rozumieniu cen transferowych w ramach JPK_V7

Na potrzeby nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7, która obowiązuje od 1 października 2020 roku, konieczne jest zidentyfikowanie powiązań występujących pomiędzy podatnikiem i kontrahentami, w celu oznaczenia ich w ramach struktury pliku JPK. Nowy plik JPK_V7 od października 2020 roku mają obowiązek składać wszyscy czynni podatnicy VAT, bez względu na to czy mają status mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu…

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek raportowania zawieranych umów o dzieło

Na mocy art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został nowy obowiązek dla podmiotów zatrudniających. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zacznie obowiązywać nowododany art. 36 ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca…

WEBINAR – Alternatywne formy prowadzenia działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych – „CIT estoński” i inne rozwiązania praktyczne

MDDP wraz z Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową organizują wspólny webinar „Alternatywne formy prowadzenia działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych – „CIT estoński” i inne rozwiązania praktyczne”. W programie spotkania A. Wstęp – Zasady opodatkowania sp. k. i sp. j. według nowelizacji ustawy o PIT i CIT: 1. objęcie…