MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Rzeczywiste zachowanie stron ważniejsze od zapisów umownych

Chociaż zasada prymatu rzeczywistej treści transakcji nad jej formą (substance over form) jest już od dawna znana organom podatkowym, dopiero przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. wskazują wprost na konieczność jej stosowania. Ustawa o CIT nawiązuje do tej zasady dwukrotnie: definiując pojęcie transakcji kontrolowanej – które oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, oraz przy określaniu wysokości dochodu bądź straty podatnika…

Zespół VAT MDDP po raz 5. z rzędu liderem rynku VAT w Polsce

Zespół VAT MDDP ponownie – po raz 5. z rzędu – został liderem zestawienia “Indirect Tax Leaders” przygotowywanego przez International Tax Review. W gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce w 2020 r. zostali wymienieni wszyscy Partnerzy Zespołu VAT! To dowód nieustannie najwyższego poziomu doradztwa, który nieustannie jest zauważany i doceniany przez rynek. Co nas wyróżnia?…

MDDP Partnerem Merytorycznym Forum Rynku Nieruchomości

Już 24 i 25 sierpnia w Sopocie odbędzie się Forum Rynku Nieruchomości, którego partnerem merytorycznym jesteśmy od lat. Forum jest pierwszym spotkaniem branży po tzw. lockdownie spowodowanym koronawirusem. Eksperci podczas konferencji dokonają swoistego bilansu zysku i strat polskiego rynku nieruchomościowego doby pandemii, będą debatować o możliwych scenariuszach rozwoju branży oraz dzielić się realnymi rozwiązaniami na…

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego może stanowić nadużycie prawa przez organ podatkowy

Powszechną praktyką wśród organów podatkowych jest doręczanie podatnikom zawiadomień  o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem ustawowego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co powoduje zawieszenie terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [OP]. Tym samym organy podatkowe zyskują dodatkowy czas na kontrolę i ewentualny wymiar zaległości podatkowej z odsetkami za zwykle bardzo długi okres. Takim praktykom…

Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Odświeżmy w kilku słowach kluczowe informacje na temat procedury. Procedura MAP (ang. Mutual Agreement Procedure) ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. W jakich sytuacjach dochodzi do podwójnego opodatkowania? Jest to często występujące zjawisko w relacjach między podmiotami powiązanymi działającymi w różnych krajach. Jeśli w rezultacie kontroli podatkowej np. w Polsce dojdzie do doszacowania dochodu w transakcji z podmiotem powiązanym z Niemiec, polski podatnik musi zapłacić podatek od dochodu, który został…

Możliwość skorzystania ze zwolnienia dla transakcji kontrolowanej realizowanej ze spółką przejętą, która nie zamknęła ksiąg rachunkowych

Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. umożliwiają podatnikom skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych, tj. transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z przesłanek wskazaną w art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT warunkującą możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest nieodnotowanie przez obie…

VAT w usługach przez Internet

Trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że żyjemy w innej rzeczywistości. Usługi, z których korzystaliśmy jeszcze niedawno głównie stacjonarnie, teraz zdecydowanie częściej są świadczone z wykorzystaniem Internetu. Przykładowo można wskazać: – udzielanie porad medycznych, – korepetycje, – porady prawne i usługi doradcze. Czy taka zmiana sposobu świadczenia usług może mieć wpływ na zasady ich opodatkowania? Z perspektywy podatku VAT zdecydowanie tak. Z tego powodu w artykule postaramy się odpowiedzieć…

Kancelaria MDDP nagrodzona w Rankingu Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej

MDDP Olkiewicz i Wspólnicy została nagrodzona w Rankingu Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej. Nagrodę otrzymała za wsparcie pro bono polskich przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa! Połączony zespół ekspertów MDDP, z kancelarią MDDP Olkiewicz i Wspólnicy, zaangażował się w nieodpłatną pomoc firmom i regularnie dzielił się wiedzą i dośwadczeniem z przedsiębiorcami. Zaangażowanie naszych ekspertów było szerokie – od bezpośrednich…

Nieodpłatne poręczenie a oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – uchylenie negatywnej interpretacji

Jak opisywaliśmy w jednym z naszych wpisów, ostatnimi czasy ukazały się negatywne interpretacje indywidualne, odnoszące się do nieodpłatnych poręczeń oraz możliwości złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z tymi interpretacjami w sytuacji, w której podatnik otrzyma nieodpłatne poręczenie i rozpozna, na cele podatkowe, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, w części o której mowa w art. 11m ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT. WSA…

Korekta rentowności a działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2020 roku,  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2020.2.BG[1]) uznał, że płatność otrzymana przez spółkę z tytułu skorygowania poziomu rentowności na transakcji sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), nie stanowi przychodu strefowego podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Wnioskodawca prowadzi działalność w ramach modelu producenta kontraktowego, realizując produkcję i sprzedaż na podstawie zleceń otrzymywanych od spółek z grupy. Przychody…