MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Tomasz Michalik prelegentem EFS Top-Level Seminar on EU VAT

Tomasz Michalik wystąpi podczas EFS Top-Level Seminar on EU VAT: Recent Developments and Outlook. Wydarzenie organizowane jest przez European Fiscal Studies Foundation i Erasmus University Rotterdam. Podczas 3-dniowego spotkania eksperci podatkowi dyskutować będą na temat konsekwencji związanych z podatkiem VAT w zakresie aktualnych zagadnień. Tomasz przedstawi konstrukcję stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa…

Uproszczona forma rozliczeń safe harbours dla transakcji pożyczek – czy jej zastosowanie jest faktycznie takie proste?

Z początkiem 2019 r. wprowadzono istotne zmiany przepisów z zakresu cen transferowych. Jedną z wyczekiwanych przez podatników zmian była implementacja uproszczonych zasad rozliczeń w transakcjach dotyczących usług o niskiej wartości dodanej (art. 11f Ustawy o CIT) oraz pożyczkowych (art. 11g Ustawy o CIT) – tzw. safe harbours. Po spełnieniu ustawowych warunków, zastosowanie safe harbours skutkuje uznaniem ceny w transakcji z podmiotem powiązanym za rynkową. Tym samym organ podatkowy odstępuje…

Agnieszka Wnuk Partnerem w MDDP

Z początkiem lipca, grono Partnerów MDDP powiększyło się do 16 osób. Na stanowisko Partnera awansowała Agnieszka Wnuk. Agnieszka Wnuk jest ekspertką w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego, a także bezpieczeństwa podatkowego oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej. Specjalizuje się w realizacji krajowych i międzynarodowych transakcji i restrukturyzacji, a także reorganizacji biznesowych. Wspiera klientów w weryfikacji poprawności i prowadzeniu bezpiecznych rozliczeń podatkowych, z uwzględnieniem najnowszych…

Statystyki dotyczące CBC opublikowane przez OECD

Kogo dotyczy CBC? Raportowanie według krajów, CbC – R (z ang. country by country reporting), obejmuje międzynarodowe grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln EUR. Podmiotem odpowiedzialnym za złożenie raportu jest tzw. jednostka dominująca, która w imieniu całej grupy składa informację o grupie podmiotów. Wszystkie podmioty powiązane mają z kolei obowiązek złożenia powiadomienia o przynależności do takiej grupy wraz ze wskazaniem podmiotu składającego…

Czy koszty przypisane oddziałowi przez spółkę matkę podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 CIT?

Przed powyższym pytaniem został postawiony Dyrektor KIS we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (sygnatura interpretacji 0114-KDIP2-2.4010.474.2019.3.RK). Wnioskodawca w omawianej sprawie jest belgijskim rezydentem podatkowym, który realizuje roboty budowlane na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału. Wnioskodawca planuje alokować do oddziału m.in. swoje wewnętrzne koszty zarządzania oraz ogólne koszty administracyjne. Jak podkreślił we wniosku, wśród tych kosztów mogą znaleźć się m.in. koszty analogiczne do tych, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt…

Odpisy amortyzacyjne, w skład których wchodzi koszt usług niematerialnych, podlegają limitowi z art. 15e Ustawy o CIT

26 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie (III SA/Wa 1466/19) orzekł, że ograniczenie w odliczeniu kosztów usług niematerialnych dotyczy również odpisów amortyzacyjnych. W analizowanej sprawie spółka (dalej: Spółka) nabywała za pośrednictwem udziałowca usługi niematerialne bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych i ujmowała ich koszt w wartości początkowej. Niektóre z nabywanych usług mogły być zakwalifikowane jako usługi niematerialne podlegające ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem,…

Statystyki KAS dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) aktualne na 30 czerwca 2020 r.

9 lipca 2020 roku KAS opublikował statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na koniec drugiego kwartału 2020 r. Statystyki za pierwszy kwartał 2020 r. podsumowaliśmy tutaj. Podsumowując opublikowane statystyki, w pierwszym półroczu 2020 r. zawarto 6 porozumień jednostronnych, 1 dwustronne i 0 wielostronnych. Zatem w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. niestety nic się nie zmieniło. Na dzień 31 czerwca 2020 r. 333 sprawy o zawarcie uprzednich porozumień cenowych są w toku (w tym 304 o porozumienie…

Umorzenie udziałów jednak podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu

W interpretacji indywidualnej z 30 marca 2020 roku, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.121.2020.1.ŚS[¹]), organ uznał, że umorzenie udziałów własnych przez Spółkę, nabytych od wspólnika bez wynagrodzenia, stanowi transakcję w rozumieniu przepisów o cenach transferowych i podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Zgodnie ze stanem faktycznym, przedstawionym w interpretacji, w celu pokrycia strat spółka planuje dokonać obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne nabycie udziałów bez wynagrodzenia od jednego ze wspólników i ich umorzenie.…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [7/7]: Stawka 0% w WDT – czyli zmiana, której nie ma

Cykl przedstawiający 7 zmian w przepisach o VAT, które od 1 lipca 2020 r. mogą mieć wpływ na rozliczenia podatników kończymy zmianą medialną – czyli zmianą, której nie ma, a mimo to wielu podatników obawia się jej skutków. Czwartym elementem pakietu Quick Fixes, który jako jedyny został wprowadzony nie nowelizacją Dyrektywy 2006/112, ale zmianą rozporządzenia…

Nowe dłuższe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r.

Czwarta wersja tarczy antykryzysowej wprowadza wydłużenie terminów za 2019 r. na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych. Nowo ustalone terminy dotyczą obowiązku: złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P. Termin przesunięty do 31 grudnia 2020 r. dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz o 3 miesiące dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.…